Kompost je organický prostředek pro zlepšení půdy, obsahuje stabilizované organické látky a rostlinné živiny získané biologickým rozkladem směsi rostlinných zbytků. Organická hmota se rozkládá pomocí živých organismů. Jsou to houby, aktinomycety, řasy, kvasinky, bakterie, roztoči, červi, chvostoskoci, a mnoho dalších drobných živočichů. Organická hmota se mění na kyprou zeminu. Kompost je vhodnou náhradou statkových hnojiv, v malých zahradách je často jedinou formou organického hnojení.