Z fyzikálního hlediska znamená kondenzace zhuštění, srážení, přechod látky z plynného skupenství do kapalného. V chemii znamená kondenzace typ chemické reakce, při níž se molekuly téže nebo dvou různých látek spojí v jednu a odštěpí se jednoduchá sloučenina – např. voda nebo amoniak. (Zdroj: Všeobecná encyklopedie Diderot)