Rodinné bazény jsou budovány z různých materiálů a mohou mít různou velikost, od nejjednodušších nafukovacích, přes nadzemní provedení, bazény částečně či úplně zapuštěné, z plastu, sklolaminátové, keramické, betonové i kovové. Podle místa umístění mohou být venkovní, venkovní se zastřešením a vnitřní.

Autor: archiv Od provedení a velikosti bazénu se pak odvíjí i jeho cena. Vzhledem k velké rozmanitosti velikostí a provedení jsou značně rozdílné i ceny, které se mohou u do země zabudovaných nádrží pohybovat cca od 52.000 (pozinkovaný ocelový plech s plastovou vrstvou, 18 m3) až po cca 520.000 Kč (keramický bazén, 49 m3). Bazén tedy představuje nemalou investici, a je proto snahou každého majitele využívat jej po co nejdelší období během roku. Možnost využívání je ale omezována teplotou vody. V našich klimatických podmínkách je využitelná doba, v závislosti na klimatických podmínkách, přibližně od poloviny června do poloviny září. Prodloužení využitelné doby lze dosáhnout přihříváním vody v bazénu, kterou je možné přihřívat pomocí:

  • elektrické energie
  • tepelného výměníku, připojeného na tepelný rozvod v domě
  • solárního kolektoru
  • tepelného čerpadla.

Vyhřívání elektrickou energií

Vyhřívání bazénu elektrickou energií je vhodné pro vnitřní typy, které jsou součástí stavby. Vytápěcí tělesa mají výkon od 3 kW výše, v závislosti na velikosti nádrže. Nevýhodou tohoto způsobu jsou vyšší provozní náklady, odvozené od současné ceny elektrické energie.

Vyhřívání tepelným výměníkem

Tepelný výměník pro vyhřívání bazénu je připojen na topný okruh vytápění domu. Tento způsob je proto možný u vnitřních bazénů, kde je minimální délka přívodních potrubí. Provozní náklady na ohřev bazénu závisejí na druhu používaného paliva.

Vyhřívání solárními kolektory

Autor: archiv Solární kolektory jsou používány u rodinných domů na ohřívání užitkové vody a v některých případech i na přitápění. Tyto kolektory mají většinou kovovou konstrukci a dva oddělené teplosměnné okruhy. Nejprve je teplo dodáváno do akumulační nádrže pro ohřev užitkové vody pro domácnost. Když je dosaženo požadované teploty, začne solární soustava dodávat teplo do bazénu. Takováto soustava vyžaduje instalaci dalšího tepelného výměníku. Využití kolektorů i pro ohřev bazénu je proto nutné řešit již v projektu otopné soustavy!

Je možno používat i solární kolektory konstruované přímo pro vytápění venkovních bazénů. Tyto kolektory jsou vyrobeny z černého plastu a jejich montáž je velmi snadná. Protože mají pouze jeden tepelný okruh, je jejich účinnost velmi vysoká. Voda z bazénu je odsávána čerpadlem a přes pískovou filtraci a solárním kolektorem vracena ohřátá zpět do bazénu. Provoz tohoto systému je řízen automatikou.

Po skončení období vhodného pro koupání se kolektor demontuje a uskladní pro příští sezonu. Výhodou tohoto systému je oproti kolektorům určeným pro celoroční provoz výrazně nižší pořizovací cena.

Zajímavou možností získání teplé vody je solární sprcha. Jedná se o stojanový sprchový sloup, který má objem 60 litrů. Tělo sloupu je opatřeno tmavou teplosměnnou plochou, která předává teplo slunce do obsahu sprchy. Můžeme tak získat příjemně teplou vodu na osprchování.

Vyhřívání tepelným čerpadlem

Autor: archiv Tepelné čerpadlo je zařízení, které získává energii z okolního prostředí, např. ze vzduchu, ze země nebo z vody. Pro vyhřívání venkovních bazénů se převážně používají tepelná čerpadla se systémem vzduch-voda. Tepelnou energii z okolního vzduchu převádějí kompresorem na vyšší energetický potenciál a dále přes teplovodní výměník do bazénu. Protože odebírají teplo z relativně teplého vzduchu, mají vysoký topný faktor, což je poměr mezi energií z čerpadla získanou a energií na jeho provoz spotřebovanou. U tepelných čerpadel pro ohřívání bazénů dosahuje topný faktor hodnoty až 3,5. To znamená, že z energie dodané do bazénu je asi 81 % získáno ze slunečního záření. Zbývající množství energie, tj. asi 19 %, je energie elektrická, která slouží k pohonu kompresoru.

A léto je delší

Ohřevem vody se prodlouží možná doba využití venkovního bazénu přibližně o dva měsíce. Bude ho tak možno využívat od začátku května do začátku října. Toto prodloužení je podmíněno investicí do vhodného zařízení pro ohřev vody. Orientačně je možno kalkulovat s cenami:

  • elektrický ohřev 6 - 15 kW v ceně 11.290 - 12.350 Kč
  • tepelný výměník k napojení na domovní rozvod 20 - 73 kW v ceně 6.450 - 37.790 Kč
  • solární kolektor 3,6 m2 - 5,4 m2 za 6.500 - 8.800 Kč
  • tepelná čerpadla (podle výkonu) 39.900 - 208.500 Kč

Autor: archiv Uvedené ceny jsou orientační. Některé dodavatelské firmy poskytují na jimi prodávané výrobky výrazné sezónní slevy, čímž se výhodnost dotápění dále zvyšuje.

K dalšímu prodloužení možnosti využití bazénu slouží prostředky ke snížení jeho tepelných ztrát. Nejjednodušším prostředkem je tzv. „solární plachta“, která je dodávána v šíři 4 - 7 m. Touto plachtou, která má tepelněizolační vlastnosti, se překrývá bazén na noc nebo v chladnějších dnech. Dokonalejším prostředkem je zastřešení bazénu. To omezuje tepelné ztráty velmi výrazně a také prodlouží dobu koupání až na 7 měsíců v roce. Předností zastřešení je i zvýšení bezpečnosti pro malé děti a domácí zvířata.

-ECČB-

Foto: http://www.profimedia.cz/, Mountfield