Barvami jako pohádky se pyšnily doby minulé, dnes však většin domů se může pyšnit jen šedí. V dávných dobách měla barva významnou funkci, nejen že barvy často vypovídaly o kultuře a výře jednotlivých zemí, též měly symbolický ráz. V Egyptě měly různé barvy různý význam: žlutá - věrnost, červená - život, zelená - mládí, bílá - světlo, černá - zemi, atd.. Též se zde požívalo barev pro odlišení žen od mužů (světlehnědá - ženy, tmavohnědá - muži). Egypťané převážně využívali barev v malířství. Pokud se jedná o architekturu a její barevnost je možné z dob dávných uvést jako příklad Mezopotámii, kde bylo využíváno glazovaných cihel, různých barev. Minulost je opravdu hodně barevná a nemusíme chodit až do Mezopotámie či Egypta. Můžeme se například vrátit jen o pár krůčků do minulosti renesance či ještě blíže do doby baroka a je možné jít ještě blíže. Ano je to skutečně tak, že díky takovým dobám máme i u nás nemálo malebných vesniček a měst, především v jižních Čechách. Pohádkově barevná městečka, během dvacátého století, byla zanedbávána a jejich pohádkovou pestrost vystřídala šedá, bílá či kombinace bílé a tmavě hnědé. Nyní skoro na konci dvacátého století se začíná do vesniček a měst navracet barevnost, ale často je používáno až moc syntetických, nepřirozených barev. Pokud chceme obnovit původní barevnou fasádu, nedělejme to jen na základě naší představy. Před renovací barevnosti fasád je dobré vyhledat starou dokumentaci, v obecních kronikách a archivech, též je dobré se podívat do okolí či skanzenu, kde získáme potřebné informace a představu. Zděné stavby mají výhodu, že původní barevnosti se lze dopátrat podrobným průzkumem fasády. V případě, že dům je památkově chráněný musíme se ještě před rekonstrukcí obrátit na památkáře. Na památkáře je dobré se obrátit i v případě, že budova chráněná není, odborník nám zajisté dobře poradí s optimální barevností a doporučí i vhodné nátěrové hmoty. Pro zděné domy jsou doporučovány hlavně minerální silikonové či silikátové barvy, pro dřevěné pak lazurovací kaly a disperzní mořidla. Při výběru je dobré se vyhnout příliš sytým, křiklavým a jedovatým odstínům. Jak nejlépe postupovat při úpravě fasád Pro dřevěné domy platí zásada, nevybočovat z místních barevných zvyklostí. Proto tam, kde je obvyklá tmavě hnědá až černá barva roubených stěn, nevyplatí se barevně experimentovat. Barevnou výjimku může tvořit spár mezi trámy, kde je možné si dovolit okrovou, zelenou či modrou barvu. U dřevěných staveb platí především pravidlo, dát si pozor na křiklavé barvy. Pokud jde o zděné stavby, je důležité snažit se o zachování co nejvíce věrohodnou fasádu podle dokumentace či vytvořit novou fasádu v tradičním duchu a v souladu s ostatními zvyklostmi. Před samotným nátěrem je dobré si barevnost rozvrhnout a vycházet ze základní kombinace dvou odstínů (tmavšího a světlejšího). Tmavšího odstínu se používá ke zvýraznění rámů oken a dveří, na iluzivní pásy a římsy a na četné ozdoby domu.