Rainstone je elegantní betonová dlažba, která zaujme na první pohled. Na tvarovkách o rozměru 400 x 400 x 100 mm se pravidelně střídají rovnoběžné betonové pruhy a stejně široké mezery. Při pokládce tak vznikají přímé linie, které v kombinaci se zatravněním nebo dekoračním zásypem vytváří efektní plochy vhodné nejen pro chůzi, ale také pro pojezd osobními i nákladními vozy. Zatravnění může tvořit až 40 % z celkové výměry. Chcete-li plochu, ať už z praktických, nebo designových důvodů, opticky “rozbít”, můžete Rainstone kombinovat s hladkými dělicími tvarovkami, které oddělí třeba parkovací stání nebo vytvoří chodníky.

Výhody zatravňovací dlažby

Kromě travnaté plochy s vysokou nosností získáte ve své nové zatravňovací dlažbě i spoustu dalších výhod. Většina z nich je spojená s hospodařením s dešťovou vodou. Zatravňovací dlažba je totiž vodopropustná a umožňuje dešťové vodě vsakování do půdy místo toho, aby bez užitku odtekla kanalizací. Díky tomu můžete zabránit nejen snižování hladiny podzemních vod, ale brzy poznáte i další příjemný efekt. Zatravněná plocha pomáhá snížit teplotu vzduchu a zvýšit vlhkost. Což oceníte především v létě. Okolní zeleň také vykazuje nižší potřebu zálivky. A při vydatných deštích pomáhá vsakování vody do půdy odlehčit kanalizaci.

Zastavěná nezastavěná

Díky zatravňovací dlažbě si navíc můžete při stavebním řízení “zahrát na chytrou horákyni” při počítání koeficientu zastavěnosti na stavební parcele. Zatravňovací dlažba se totiž často nezahrnuje do zastavěné plochy. Díky ní tak můžete “ušetřit” cenné čtvereční metry. To je však vždy nutné ověřit v územním plánu obce.

Pokládka

U zatravňovacích dlažeb je stejně jako u všech ostatních betonových dlažeb důležitá dobře provedená pokládka, pro niž je základem pečlivě zhutněný podklad. Jednotlivé kostky se pak kladou do předem promyšlené sestavy. Optimální mezery mezi jednotlivými řadami zajistí distanční výstupky a správnou vazbu zase do sebe zapadající drážky.

Údržba

Dlažba jako taková nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Jinak je tomu ale v případě zatravnění. Důležité je již v začátku dbát na dobré promíchání travního semene se substrátem, aby tráva mezi žebry rovnoměrně zakořenila. Při letním suchu je potřeba zajistit také pravidelnou zálivku. Pro zkrácení porostu si vystačíte s klasickou sekačkou.

Další informace o vegetačních dlažbách LiaStone najdete na www.liastone.cz. Objednejte online a získejte slevu 10 %!