6. konference s výstavou a exkurzí OBNOVA PAMÁTEK 2006 - FASÁDY (21. - 22. 3. 2006) a KURZ PAMÁTKOVÉ PÉČE v Telči (24. - 29. 4.. a 22. - 27. 5. 2006) jsou dvě významné akce určené projektantům, stavitelům, restaurátorům, zaměstnancům veřejné správy a památkových ústavů, investorům a všem dalším zájemcům, kteří se věnují ochraně památek.

Na obou akcích spolupracují Fakulta architektury ČVUT v Praze, Národní památkový ústav - ústřední pracoviště, Český národní komitét ICOMOS a STUDIO AXIS, spol. s r.o. Kromě významných českých odborníků budou přednášet i zahraniční specialisté.Podrobný program a přihlášku najdou zájemci na www.studioaxis.czZdroj: Axis