Konkávní je plocha vydutá dovnitř, od pozorovatele. Má působit dojmem útulnosti, malebnosti.