Již čtyři z devíti bank poskytujících hypoteční úvěry vstoupily do boje o klienty s novou výhodnější nabídkou. Po programu TOP BYDLENÍ České spořitelny, který celý proces odstartoval, a těsně následujícím programu DOSTUPNÉ BYDLENÍ od GE Capital Bank, přicházejí nabídky Českomoravské hypoteční banky a Komerční banky. Zájemci o hypotéku tak dnes mají vskutku z čeho vybírat. Banky se předhánějí, která z nich nabídne výhodnější úrok a lepší služby, boj o klienta je jim vším. Ještě před rokem bylo těžké představit si úrokovou sazbu pod 7%, dnes může klient s ukázkovou bonitou získat úvěr i za pouhých 5,9%. Díky nabídkám ČMHB a KB se hranice zase o něco víc posunula, úroky poklesly a hypotéka, která dosud platila za poměrně luxusní, ne právě nejlevnější a navíc relativně složitý způsob financování vlastního bydlení, se skutečně stává daleko dostupnější i pro člověka s průměrnými příjmy. Jak tedy konkrétně nové nabídky vypadají? Českomoravská hypoteční banka Českomoravské hypoteční bance na znovuzískání plné konkurenceschopnosti nesmírně záleželo. Vzhledem k její úzké specializaci nemůže na rozdíl od ostatních – univerzálních – bank hledat příjmy v jiné oblasti a odliv klientů by jí mohl být osudný. To je také zřejmě důvod toho, že v současné době poskytuje co do výše nejatraktivnější minimální úrokovou míru na trhu hypoték vůbec. Od minulého pátku (1.června 2001) se totiž rozhodla nabízet hypotéky s úrokovou sazbou odvozenou od aktuální dvanáctiměsíční sazby PRIBOR (sazba na mezibankovním trhu depozit). Zájemce, který si podá žádost v nejbližším období, tedy může získat úvěr dokonce s úrokovou sazbou ve výši 5,9%. Ta ovšem předpokládá perfektní bonitu klienta a tedy minimální rizikovost poskytnutí úvěru. Výsledná úroková sazba totiž závisí, jako ostatně ve všech bankách, také na tomto faktoru. Celkovou částku zvýhodněné hypotéky však klient může na rozdíl od klasických hypoték ČMHB splatit nejdříve po pěti letech. Po roce si ale může vybrat, jestli bude i nadále splácet úroky odvozené od sazby PRIBOR, nebo jestli raději přejde ke klasické hypotéce s jednoletou či pětiletou fixní sazbou. Tyto klasické hypotéky bude banka poskytovat i nadále, zvýhodněná hypotéka bude pouze jejich alternativou. Zájemce však musí počítat s tím, že v současné době jsou úrokové sazby klasických hypoték podstatně vyšší. Minimální roční sazba je totiž 9,6% a pětiletá 7,6%. Komerční banka I Komerční banka vsadila především na nízkou míru úrokové sazby. Od 1. června přijímá žádosti o hypotéky s minimální sazbou 6,25% a od 11. června by pak tyto zvýhodněné hypotéky měla začít poskytovat. Pro srovnání, Česká spořitelna nabízí minimální sazbu 6,3% a GECB 6,9%. Je v tom ale háček: poskytnutí této sazby má několik restriktivních podmínek. Zájemce o hypotéku si totiž u KB musí zároveň zřídit účet Ideal nebo Expreskonto (samozřejmě za běžné poplatky), u dceřiné společnosti KB, Komerční pojišťovny, si musí sjednat Rizikové či životní pojištění a Pojištění budovy na celou výši a dobu trvání úvěru a zároveň si musí nechat nemovitost ocenit znalcem, kterého vybere KB. Pokud zájemce některou podmínku nesplní (např. už bude mít životní pojištění u jiné pojišťovny apod.), hypotéka mu bude poskytnuta za standardní úrok, který se dnes pohybuje na hranici 7,89%. Státní podpora Ke všem zvýhodněným hypotékám (ČS, GECB, ČMHB i KB) je samozřejmě možné získat i státní podporu. Právě zde však možná vzniká problém do budoucna. Jestliže bude konkurenční boj pokračovat v tomto tempu i nadále, reálně hrozí fakt, že by mohla být státní podpora dále snížena nebo možná v horším případě dokonce zrušena úplně. Pokud totiž budou úrokové sazby stále klesat, poklesne i celková průměrná úroková sazba hypoték. Jestliže se pak tato sazba bude pohybovat mezi 6% a 7%, státní podpora se sníží na pouhé 1%, jestliže dokonce klesne pod 6%, státní podpora bude nulová. Tato poslední možnost však zatím vzhledem k dosavadnímu vývoji nehrozí. -Sylva Indrova-