Tepelné izolace z konopí

Konopný průmysl se velmi rychle rozvíjí, z konopí lze vyrábět různé produkty. Pro stavební účely se pěstuje konopí, které neobsahuje návykové látky. Přírodní konopí neobsahuje žádné látky, které by byly ekologicky závadné. Je neškodné pro zdraví lidí a termoizolační výrobky z této rostliny jsou spojovány s pojmem „zdravé bydlení“. Ekologický přínos spočívá i v tom, že při jeho pěstování nejsou zapotřebí chemické prostředky k ochraně rostlin, jeho vedlejší účinek ve fázi růstu je odbourávání CO2. Tepelné izolace z konopí mají rovněž dobrou vlastní regulaci vlhkosti, čímž přispívají k příjemnému klimatu ve stavbě. Nejsou náchylné k plísním, mají dobré požární vlastnosti. Z hlediska tepelně izolačních vlastností se zcela vyrovnají izolacím z dřevitých vláken. Součinitel tepelné vodivosti materiálu ? je udáván 0,040 W/m.K, tepelná kapacita c = 1600 J/kg.K. Izolace je rovněž ideálně paropropustná.

Izolační materiály z konopí se vyrábějí v rohožích a deskách a jejich použití ve stavbách je obdobné jako u předešlých materiálů.

Stavební izolace z ovčí vlny

Tepelná izolace se vyrábí z prané ovčí vlny. Výsledný produkt je ekologicky nezávadný, ošetřuje se zdravotně nezávadnými přísadami, které zajišťují odolnost proti hmyzu a plísním a zároveň zvyšují požární odolnost. Dodává se ve formě rohoží, ve dřevostavbách se uplatňuje jako výplňová izolace stěn a střech. Vhodná je do roubených staveb pro svou vysokou schopnost stabilizovat vlhkostní režim v interiéru. Izolační schopnosti jsou opět výborné - součinitel tepelné vodivosti materiálu ? je udáván v rozmezí 0,038 až 0,050 W/m.K. Vysoká absorpční schopnost zajišťuje, že izolační schopnosti se působením vlhkosti nesnižují. Navíc má schopnost absorpce škodlivých látek, například formaldehydů z interiéru.

Sláma

Slaměné balíky jako tepelná izolace se rozšířily především mezi ekologicky smýšlejícími stavebníky. Fyzikální vlastnosti materiálu však nelze přesně stanovit. Závisejí na kvalitě a objemové hmotnosti slaměných balíků. Tepelně izolační schopnost u správně ošetřených balíků se uvádí ? = 0,050 W/m.K.

Častěji se sláma používá jako výplňová izolace do dřevěné konstrukce. Takto byla již zrealizována řada staveb pasivních domů. Při tloušťce balíku 50 cm se dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla U až 0,10 W/m2.K.

Slaměné balíky lze použít i jako nosnou konstrukci, a to v kombinaci s hliněnými omítkami nebo stěnami z nepálených cihel. Zde pak má konstrukce i vysokou požární odolnost. Velmi důležité však je oddělení balíků od všech zdrojů vlhkosti omítkami nebo obkladem.

Závěrem

Ekologické stavební izolace na přírodní bázi se budou patrně stále více využívat, a to především pro svoji šetrnost k životnímu prostředí, recyklovatelnost a vysoké užitné i tepelně izolační vlastnosti. Výrobky v současnosti nabízené na stavebním trhu mají potřebné certifikáty a osvědčení. Rozhodně si co do vlastností nezadají s široce používanými izolacemi na bázi polystyrénu a minerálních vláken, naopak je v některých parametrech a vlastnostech předčí. Na rozdíl od těchto průmyslových izolací jejich výroba spotřebuje mnohem menší množství energie. Máte-li zájem o další informace týkající se této problematiky, nebo pokud si chcete nechat poradit, jakým způsobem můžete ušetřit v budoucnu peníze za energie, můžete na TvujDum.cz využít bezplatného a nezávislého poradenství občanského sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB).

Autor: ing. Jiří Veselý, energetický poradce ECČB