Tepelné izolace z konopí

Konopný průmysl se velmi rychle rozvíjí, z konopí lze vyrábět různé produkty. Pro stavební účely se pěstuje konopí, které neobsahuje návykové látky. Přírodní konopí neobsahuje žádné látky, které by byly ekologicky závadné. Je neškodné pro zdraví lidí Autor: archiv a termoizolační výrobky z této rostliny jsou spojovány s pojmem „zdravé bydlení“. Ekologický přínos spočívá i v tom, že při jeho pěstování nejsou zapotřebí chemické prostředky k ochraně rostlin, jeho vedlejší účinek ve fázi růstu je odbourávání CO2. Tepelné izolace z konopí mají rovněž dobrou vlastní regulaci vlhkosti, čímž přispívají k příjemnému klimatu ve stavbě. Nejsou náchylné k plísním, mají dobré požární vlastnosti. Z hlediska tepelně izolačních vlastností se zcela vyrovnají izolacím z dřevitých vláken. Součinitel tepelné vodivosti materiálu ? je udáván 0,040 W/m.K, tepelná kapacita c = 1600 J/kg.K. Izolace je rovněž ideálně paropropustná.

Izolační materiály z konopí se vyrábějí v rohožích a deskách a jejich použití ve stavbách je obdobné jako u předešlých materiálů.

Stavební izolace z ovčí vlny

Autor: archiv Tepelná izolace se vyrábí z prané ovčí vlny. Výsledný produkt je ekologicky nezávadný, ošetřuje se zdravotně nezávadnými přísadami, které zajišťují odolnost proti hmyzu a plísním a zároveň zvyšují požární odolnost. Dodává se ve formě rohoží, ve dřevostavbách se uplatňuje jako výplňová izolace stěn a střech. Vhodná je do roubených staveb pro svou vysokou schopnost stabilizovat vlhkostní režim v interiéru. Izolační schopnosti jsou opět výborné - součinitel tepelné vodivosti materiálu ? je udáván v rozmezí 0,038 až 0,050 W/m.K. Vysoká absorpční schopnost zajišťuje, že izolační schopnosti se působením vlhkosti nesnižují. Navíc má schopnost absorpce škodlivých látek, například formaldehydů z interiéru.

Sláma

Slaměné balíky jako tepelná izolace se rozšířily především mezi ekologicky smýšlejícími stavebníky. Fyzikální vlastnosti materiálu však nelze přesně stanovit. Závisejí na kvalitě a objemové hmotnosti slaměných balíků. Tepelně izolační schopnost u správně ošetřených balíků se uvádí ? = 0,050 W/m.K.

Autor: archiv Častěji se sláma používá jako výplňová izolace do dřevěné konstrukce. Takto byla již zrealizována řada staveb pasivních domů. Při tloušťce balíku 50 cm se dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla U až 0,10 W/m2.K.

Slaměné balíky lze použít i jako nosnou konstrukci, a to v kombinaci s hliněnými omítkami nebo stěnami z nepálených cihel. Zde pak má konstrukce i vysokou požární odolnost. Velmi důležité však je oddělení balíků od všech zdrojů vlhkosti omítkami nebo obkladem.

Závěrem

Ekologické stavební izolace na přírodní bázi se budou patrně stále více využívat, a to především pro svoji šetrnost k životnímu prostředí, recyklovatelnost a vysoké užitné i tepelně izolační vlastnosti. Výrobky v současnosti nabízené na stavebním trhu mají potřebné certifikáty a osvědčení. Rozhodně si co do vlastností nezadají s široce používanými izolacemi na bázi polystyrénu a minerálních vláken, naopak je v některých parametrech a vlastnostech předčí. Na rozdíl od těchto průmyslových izolací jejich výroba spotřebuje mnohem menší množství energie. Máte-li zájem o další informace týkající se této problematiky, nebo pokud si chcete nechat poradit, jakým způsobem můžete ušetřit v budoucnu peníze za energie, můžete na TvujDum.cz využít bezplatného a nezávislého poradenství občanského sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB).

Autor: ing. Jiří Veselý, energetický poradce ECČB