Jak přesně je to s tím využíváním spalinové cesty?

Jakmile je na komín připojen spotřebič, je jedno, jak často se v něm topí. Pro kontrolu a čištění spalinové cesty platí lhůty uvedené ve vyhlášce č. 34/2016 Sb. U spotřebičů do 50 kW výkonu je povinná kontrola 1x ročně s výjimkou plynových kondenzačních kotlů, kde je kontrola povinná 1x za 2 roky, pokud výrobce spotřebiče neuvádí jinak. Čištění spalinové cesty je ve stejných intervalech jako kontrola spalinové cesty kromě spotřebičů na pevná paliva a taktéž kapalná paliva. 

Čištění spalinové cesty od spotřebiče na pevná paliva do 50 kW výkonu spotřebiče je při celoročním provozu spalinové cesty 3x za rok a u sezónního provozu pak 2x ročně. Čištění lze provádět i svépomocně, ale je vhodné o tom udělat zápis například do provozního deníku budovy. Výše uvedené platí pro používané komíny. Pouze pokud je komín nepoužívaný a je od něj spotřebič odpojen, v sopouchu uzavřen a v ústí zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, kdy je zajištěna funkce větrání, se kontrola a čištění neprovádí.

Je ovšem dobré nezapomínat, že pokud kontrola spalinové cesty proběhla po topné sezóně, je potřeba před zahájením nové sezóny alespoň svépomocně vyčistit patu komína a zkontrolovat jeho průchodnost.

Kontroly a čištění spalinových cest se mají provádět v pravidelných intervalech. Předepisuje to zákon a vyhláška; dělat se má u všech spotřebičů minimálně jednou ročně vyjma plynových kondenzačních kotlů, kde je kontrola jednou za dva roky. V případě spotřebiče na pevná paliva s výkonem nad 50 kW jsou vyžadovány každý rok dvě kontroly.

Kontrola spalinové cesty zabere zhruba 30 až 60 minut a může ji provést pouze pracovník, který má výuční list v oboru kominík nebo je zaměstnaný v kominické firmě, kde má k těmto úkonům garanta. Kontrola spalinových cest není triviální, používá se při ní například endoskop nebo speciální komínová kamera.

Čtěte také

Čtěte také

Návod na výrobu vlastních pracích prostředků co stojí pár korun

„Z komína se vymetají pevné látky, usazeniny a nečistoty, které je nutné ze spalinové cesty odstranit. Komíny se čistí mechanicky, ale existují i chemické přípravky na čištění komínů, zejména dehtů. Ty ovšem komíny nevyčistí, ale vysouší dehet, který je pak jednodušší mechanicky odstranit,“ říká Pavel Ulrich z firmy Almeva, dodávající komínové systémy.

Je dobré nezapomínat, že komín by měl být před čištěním vychladlý, aby od něj nebo od jeho součástí (komínová dvířka, kontrolní otvory a podobně) nehrozilo popálení. V případě odvodů spalin od kondenzačních kotlů odborníci hovoří o minutách, v případě spotřebičů na pevná paliva to jsou ovšem hodiny, kdy by komín před kontrolou neměl být používán.

Kontrolu je nutné provést i u objektů, kde se celou zimu topilo třeba jenom dvakrát třikrát. „Jakmile je na komín připojen spotřebič, je jedno, jak často se v něm topí. Pouze pokud je komín nepoužívaný a je od něj spotřebič odpojen, v sopouchu uzavřen a v ústí zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, kdy je zajištěna funkce větrání, kontrola a čištění se neprovádí,“ dodává Pavel Ulrich.