Až už si doma topíte v kamnech, krbové vložce, plynovém kotli, či jiném spotřebiči napojeném na komín, myslete na jeho kontrolu. Pravidelnou „technickou prohlídku“ totiž nepotřebuje jen auto, ale i komín. Nejenže tak předejdete rizikům, která používání poškozeného či zaneseného komína přináší, ale vyhovíte tak i platným předpisům. Nejvhodnější doba pro objednání kominíka přitom nastává právě teď – po ukončení topné sezony.

Od roku 2011 je podle předpisů nutné nechat provést kontrolu používaného komína minimálně jednou ročně. Zároveň je spolu s tím nutné nechat komín vyčistit alespoň třikrát do roka. V případě rekreačního objektu stačí komín vyčistit pouze dvakrát. Jestliže topíte pevnými palivy a máte spotřebič s výkonem maximálně 50 kW, můžete se do čištění s vhodným vybavením pustit i sami.

Kontrola, nebo revize komína?

Mnoho lidí si přitom plete kontrolu a revizi komína. Kontrola se provádí pravidelně každý rok. Jejím cílem je zkontrolovat celou spalinovou cestu, kompletně vše prohlédnout, opravit drobné závady, upozornit na ty podstatnější a také navrhnout jejich řešení. Zprávu o kontrole a čištění spalinové cesty může vydat pouze odborně způsobilá osoba nebo firma s živnostenským oprávněním „kominík“.

POKUD VÁS ZAJÍMÁ TÉMATIKA REVIZE A OPRAV KOMÍNŮ, UŽ JSME U NÁS PSALI O JEJICH STATICKÝCH REVIZÍCH I O JEJICH OPRAVÁCH.

Oproti tomu revize je jednorázová záležitost, kterou je nutno řešit v okamžiku, kdy má být komín a celá spalinová cesta uvedena do provozu. Doklad o jejím provedení je podmínkou při kolaudaci domu. Revizní zpráva říká, že spalinová cesta je schopná bezpečného užívání. Bez tohoto dokladu se komín se spotřebičem nesmí používat. Revizní zprávu musíte mít i v okamžiku, když se na spalinové cestě něco zásadního mění, například vyměňujete spotřebič nebo provádíte na komínu či spalinové cestě stavební či jakékoli další úpravy. Vystavit ji může pouze revizní technik spalinových cest, případně revizní technik komínů atd. Seznam těchto osob je k dispozici na stránkách Společenstva kominíků České republiky.

Jak na vlastní kontrolu

komín Autor: Schiedel Autor: Schiedel

Komín lze nechat prohlédnout a vyčistit kdykoli během roku, ale ideální to je hned po skončení topné sezony. Pokud se rozhodnete zavolat kominíka ještě během topné sezony, je potřeba přestat v předstihu topit, aby spalinové cesty vychladly. „Spalinovou cestu je lepší pro kontrolu nechat tak, jak vychladla, a nečistit ji. Když kominík provede čištění sám, má větší šanci zjistit případné závady,“ přibližuje kominík Rudolf Leiblich z kominictví Haccolti. Spalinová cesta se přitom čistí od vyústění spotřebiče po sopouch, poté se vyčistí celý komínový průduch od paty komína až po jeho vyústění nad střechou. Na provedenou práci se vztahuje záruka.

Pozor na starší jednovrstvé komíny

Při kontrole komína je nutné se zaměřit jak na jeho nadstřešní, tak na půdní část. Obojí je namáháno nejen spalinami, ale musí čelit také povětrnostním vlivům a často i prudkým a vysokým teplotním rozdílům. Nejvíce přitom trpí starší jednovrstvé komíny vyzděné z cihel. Časem u nich právě vlivem náročných zim a prudkých teplotních rozdílů může dojít k takzvané degradaci spojovací malty, která se začne drolit a vypadávat. Někdy může dokonce dojít i k rozpadu cihel. Obzvláště po zimě je proto nutné tyto komíny prohlédnout velmi důkladně.

„Při vybírání sazí je potřeba zjistit, zda není v sazích obsažen písek z omítky nebo z malty nebo dokonce drobná cihelná suť,“ říká kominík Rudolf Leiblich.

Také je potřeba zkontrolovat zdivo nad střechou, zda nevypadává malta ze spár nebo se neodlupují čílka cihel. Rovněž se musí prohlédnout betonová krycí deska komínu. „Závadu na komínovém zdivu je nutné opravit okamžitě. Díky tomu se mnohdy povede zachránit i starý komín,“ popisuje Leiblich. Při kontrole se nesmí podcenit ani stav kouřovodu, kterým je spotřebič do komína připojen, a také komínových dvířek. Zanedbání údržby by mohlo skončit havarijním stavem komínového zdiva a pádem jednotlivých cihel nebo dokonce celé nadstřešní části komínu ze střechy budovy.

Jestliže se závada na komíně opakuje, mělo by se přistoupit k celkové a systémové rekonstrukci celé spalinové cesty. „Ta může spočívat například v převložkování stávajícího komínového průduchu komínovou vložkou z keramického nebo kovového materiálu,“ vysvětluje ing. Jiří Vrba ze společnosti Schiedel.

Údržba pro vysoký výkon i bezpečí

„Při neodborném topení nebo při používání nevhodného paliva může dojít k zadehtování komínových průduchů. V případě následného vznícení dehtů vznikají v komínovém průduchu teploty až okolo 1000 °C, takže se výrazně zvyšuje nebezpečí požáru budovy. Kromě toho dochází při vyhoření staršího komínu velmi často k popraskání jeho pláště – zdiva. Důležitý je rovněž výběr sazí z průduchu komína tak, aby nedošlo k ucpání sopouchu a tím k vnikání spalin, respektive nebezpečného CO do prostoru objektu,“ vysvětluje Jiří Vrba.

Jestliže kvůli nevyčištěnému nebo zanedbanému komínu vznikne požár a majitel domu se nemůže prokázat potvrzením o kontrole a údržbě, hrozí zde navíc pokuta až 25 000 Kč. Navíc zanedbání údržby znamená i velkou komplikaci při jednání s pojišťovnou o výši pojistného plnění.

Kolik zaplatíme

Běžná cena za kontrolu a čištění celé spalinové cesty začíná zhruba na 600 Kč. Liší se přitom podle regionu a záleží také na pracnosti. „Běžná kontrola i s čištěním trvá cca 45 až 60 minut. Ale někdy se protáhne i na několik hodin, než se povede spalinová cesta řádně vyčistit nebo určit příčinu závady,“ popisuje Rudolf Leiblich. „Mezi závadami se objevují třeba falešné tahy nebo usypané komíny, kdy je nutné prorazit zasypaný průduch, případně odstranit dehet.“ V případě spalinových cest u plynových kotlů jsou problémem různé nečistoty a neprůchodné odvody kondenzátů. „Často je také nutné utěsnit kouřovod,“ upřesňuje jednu ze závad kominík Leiblich.

Zpráva o kontrole

Výsledkem každoroční kontroly komína musí být zpráva o kontrole. V ní se uvádí jméno a příjmení kominíka i majitele objektu, popis celkového stavu komínu, specifika čištěné spalinové cesty, zjištěné a na místě odstraněné nedostatky a také nedostatky, jejichž řešení bylo dočasně odloženo. Uvedeno tu také je celkové uspořádání spalinových cest, a to jak v souvislosti se stavební konstrukcí, tak dalšími prostory a střechou. Tento doklad získá nejen majitel objektu, ale jeho kopii by si měl uschovat i kominík. Právě u něj si ji lze vyžádat v případě, že jej majitel ztratí nebo tato zpráva při požáru objektu shoří.

Pro provedení kontroly je nutné zajistit přístup ke všem částem spalinové cesty. „Kominík musí zkontrolovat vše od spotřebiče až po ústí komína. Také prověří těsnost všech spojů, napojení a dvířek,“ uvádí Jiří Vrba ze Schiedelu.