Elektroinstalaci bereme jako samozřejmost, jako něco, co je tady napořád. Ale není tomu tak. Materiály elektroinstalace stárnou, tepelně degenerují, zásuvky a vypínače se mechanicky opotřebovávají. Kromě toho se ve vypínačích a zásuvkách usazuje prach, případně hmyz. Proto je třeba čas od času elektroinstalaci zkontrolovat a přeměřit. Příslušná norma doporučuje provádět každých pět let. Tuto revizi, příslušný protokol o revizi – revizní zprávu požadují pojišťovací společnosti. Revize elektroinstalace Revize elektroinstalace se skládá z vizuální kontroly a změření elektrických parametrů. My jako uživatelé můžeme zjišťovat mechanické poškození zásuvkových vývodů a vypínačů, případně jejich barevné změny (tepelné) poškození. Dále si můžeme povšimnout špatných izolačních vlastností (elektroinstalace – při odpojení všech spotřebičů náš elektroměr registruje příkon). Pak na nic nečekáme a pozveme revizního technika. Revizní technik má možnost změřit impedanci (odpor) jednotlivých smyček (obvodů), dále izolační odpory, případně zemnící odpor (uzemnění). Impedance jednotlivých smyček určují jak proběhne vypnutí jističe – jak dlouho a jak velkým zkratovým proudem budou elektrické obvody přetěžovány. Projeví se zde selektivita (rozdílnost) jističů. Obvod je například jištěn 10 A jističem, hlavní jistič bytu je 16 A a celý dům je jištěn 25 A. Selektivita se projeví obvykle pouze při přetížení obvodů. Tvrdý zkrat vypne až hlavní jistič. Ochrana lidí a majetku Dosud jsem se nezmínil o hlavním úkolu elektroinstalace – ochraně lidí a majetku. O tomto zásadně rozhoduje izolační odpor. Oddělení živých částí od okolí je zajišťováno izolačními materiály a někdy jejich polohou. - je naprosto nepřípustné odstraňovat kryty a stříkat vodu na elektrické zařízení - do zásuvek zasouvat pouze normalizované zástrčky - nic nestrkat do vypínačů - jističe spínat pouze bez zátěže - cokoliv podezřelého, souvisejícího s elektroinstalací, konzultovat s odborníkem - nepokoušet se o změny a úpravy instalace - vyhýbat se používání prodlužovaček a rozdvojek - zástrčky nevyndávat taháním za šňůru Faktor zhoršující stav elektroinstalace 1. náchylnost ke korozi 2. vliv chemikálií a rozpouštědel 3. hromadění prachu a špíny 4. vnikání vody 5. vystavení vysokým teplotám 6. mechanická poškození 7. vystavení vibracím a otřesům 8. nedbalé zacházení 9. svévolné zásahy a úpravy 10. chybějící řádná údržba Je-li instalace řádně a odborně provedena, je-li použito řádného instalačního materiálu a vstupní revizní měření prokáže dosažení optimálních parametrů, máte všechny předpoklady, že vám bude elektroinstalace spolehlivě sloužit. -Ing. Josef Doule-