Po celou dobu skladování ovoce a zeleniny je třeba vše důkladně a pravidelně prohlížet a podle stavu skladovaných plodin činit patřičná opatření – včas odstraňovat hnilobné či jinak napadené kusy, aby se chorobou nenakazily zdravé kusy. Skladování ovoce Předpokladem dobrého uskladnění ovoce je to, aby plody, které chceme uskladnit byly zdravé, mechanicky nepoškozené (např. naprasklé atd.) a dostatečně vyzrálé nikoli však přezrálé. Důležité je prostory v průběhu skladování větrat a udržovat v nich optimální vlhkost vzduchu a teplotu zhruba 1 – 5oC Hrozící choroby U ovoce se nejčastěji z houbových skládkových chorob vyskytuje moniliová hniloba. U jablek a hrušek se také dosti často vyskytuje nebezpečná penicilinová – modrá hniloba. Dále se může u ovoce vyskytnout tzv. hořká hniloba, mušincovitost, hořká či alternariová hniloba jádřince či skládková forma strupovitosti jablek a hrušek. Plody mohou být nakaženy některou hnilobou již během vegetace (např. hnilobou jádřince), ale většinou jsou napadány až v průběhu skladování. Jinak ve špatně větraných skladovacích prostorách může docházet k tzv. fyziologickým poruchám např. hnědnutí slupky, u jablek ke sklovitosti dužiny, skvrnitosti, rzivosti či hořké pihovitosti. Skladování zeleniny Z úrody zeleniny skladujeme jen odrůdy ke skladování vhodné za co možná nejvhodnějších podmínek – tedy pro většinu druhů zeleniny při teplotě 0 – 2oC a vlhkosti vzduchu 80 – 90 %. Výjimkou je česnek a cibule, neboť vyžadují nižší vlhkost vzduchu 60 - 70 %. Předpokladem dobré skladovatelnosti zeleniny je ve značné míře samozřejmě závislá na jejím zdravotním stavu. Kořenová zelenina určená ke skladování by neměla být mechanicky poškozenou a přestárlá. Totéž platí i pro brukvovitou zeleninu. Pozor na skladování cibule, nejlépe se totiž k dlouhodobějšímu skladování hodí cibule vypěstovaná z přímých výsevů nikoli ze sazečky a rovněž běloslupké odrůdy jsou prakticky dlouhodoběji neskladovatelné. Hrozící choroby Nejčastější chorobou, která ohrožuje skladovanou cibuli je krčková hniloba. U česneku se pak hniloby vyskytují u méně odrůd. Šíření chorob mezi uskladněným ovocem či zeleninou můžeme zamezit častou kontrolou. Proto tedy kontrolujte a kontrolujte, můžete si tak zachránit úrodu.