Konvexní je křivka prohnutá směrem ven, resp. k pozorovateli. Má působit na pozorovatele dojmem vznosnosti, pevnosti, nebo také dojmem napětí, nahromaděných sil, přetlaku.