Ve velkém sále Divadla Image, Pařížská 4, Praha 1, se uskuteční v úterý 7. června 2005 od 10,00 hodin plánovaný konzultační den Ministerstva pro místní rozvoj k bytové problematice. PROGRAM: Podpora bydlení z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (Zástupce Státního fondu rozvoje bydlení) Aktuality v oblasti bytové politiky (informace o návrhu zákona o nájemném z bytu, informace o návrhu zákona o vlastnictví bytů) (Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, ředitelka odboru bytové politiky) * Informace o realizaci podpor bydlení v roce 2005 (RNDr. Jiří Klíma, ředitel odboru podpory bydlení) Další část konzultačního dne bude věnována dotazům a diskusi přítomných účastníků. Dopravní spojení: nejlépe tramvají č. 17 – stanice Právnická fakulta nebo Staroměstská, tramvají č. 18 – stanice Staroměstská. Použití metra trasy A (stanice Staroměstská nebo Můstek) nebo trasy B (stanice Můstek). Účast na těchto konzultačních dnech je zcela dobrovolná, závisí na potřebě informací týkajících se výše uvedených okruhů a je bezplatná. Podněty týkající se programu konzultačních dnů můžete zasílat paní Aleně Daňhelové (alena.danhelova@mmr.cz) Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj