(radix) nečlánkovaný rostlinný vegetativní orgán, kterým čerpá rostlina z půdy vodu s rozpuštěnými minerálními živinami a upevňuje se v půdě. (Druhotně se kořen uplatňuje i jako zásobní orgán a orgán vegetativního rozmnožování. Kořen nenese listy ani šupiny.)