Korintský řád je jeden z klasických architektonických stylů Starověkého Řecka. Vyznačoval se štíhlými vysokými sloupy, dekorativností sloupových hlavic - voluty, akant.