Hlavní příčinou koroze betonu (degradace betonu) je koroze výztuže. Vytvořený rez je velmi expanzivní a dochází k narušení vnější vrstvy betonu. Tomu se dá zabránit např. omezením vstupu vlhkosti (izolace, nátěry povrchu betonu), omezením přístupu stimulátoru koroze betonu, katodickou ochranou, elektrochemickou metodou, povlaky výztuže, korozivzdorným materiálem výztuže.