Koště, jinka také metla nebo pometlo je nástroj k úklidu ploch.