Konstruktivismus byl název pro architektonické a umělecké hnutí v Rusku, aktivní zejména po Říjnové revoluci (1917). Konstruktivismus zformoval ruský avantgardní umělec Vladimir Tatlin. Směr zdůrazňoval technickou dokonalost a krásu hmoty, účelnost stavby.