Nově vysázeny strom potřebuje pro své zakořenění jednu nebo více vegetačních sezón. Proti větru je nutné jej ukotvit. Kůl musí být v zemi minimálně 60 cm hluboko, odstraňuje se po dvou až třech letech. Používají se kolíky (vertikální, šikmé), kotvící lana, upevněná ke krátkým kolíkům, nebo úvazky (z nylonu, gumy), které umožňují tloustnutí kmene, aniž by se zařezávaly do kůry. (Zdroj: Brickell, Ch. a kol.: Velká zahrádkářská encyklopedie. Ikar. 1999, Praha.)