Nejprve je třeba ujasnit si terminologii, jak ji schválila Asociace biobazénů a jezírek. Ta rozlišuje koupací jezírka od biobazénů, přičemž základní rozdíl spočívá ve způsobu čištění vody.

Koupací jezírka v podstatě imitují přírodní stojaté vody, ve kterých se dá koupat. Vodní plocha je rozdělena na dvě zóny - mělčí regenerační, kde rostou vodní rostliny, a hlubší koupací, kde můžete plavat. Rostliny slouží nejen jako okrasa jezírka, ale hlavně jako přirozená čistička vody. Údržba takového jezírka je naprosto nenáročná, na zimu se voda nemusí ani vypouštět, jen ji v případě potřeby doplňujeme. Jedinou nevýhodou je, že k takovému projektu potřebujete na zahradě hodně místa, konkrétně plochu zabírající nejméně 70 m².

Oproti tomu biobazén může být i menší, protože se nespoléhá na čisticí funkci rostlin, ale vypomáhá si čerpadlem s biofiltrem. Podle typu biofiltru můžete k plavání využít až 100 % vodní plochy, regenerační zóna zde nemusí být ani potřeba. Tento typ bazénu připomíná neznečištěný vodní tok; voda neustále cirkuluje přes čerpadlo a nečistoty s bakteriemi se zachycují na biofiltru, kde vytvářejí tzv. biofilm. Ten se musí pravidelně mechanicky odstraňovat, stejně jako sedimenty usazené přímo v bazénu. Protože nárůstem biofilmu dochází ke zvýšené spotřebě dusíku, je nutno dusík do systému pravidelně doplňovat ve formě speciálních hnojiv.

Biobazény jsou u nás oproti koupacím jezírkům poměrně novým pojmem, jejich technologie se v České republice ujala teprve před pěti lety. Vzhledem ke zvyšující se snaze veřejnosti o čisté životní prostředí se však dá předpokládat, že zájem o obě varianty přírodního koupání bude narůstat. Spoustu lidí ostatně přesvědčí už fotografie.