Výhody koupacích jezírek jsou nezpochybnitelné a vedou k jejich upřednostnění před azurově modrými a průzračně čistými bazény. Voda ve správně fungujícím jezírku je totiž čistá a nezávadná i bez bazénové chemie a má přirozenou vůni. Je proto ideální pro děti, alergiky a lidi citlivé na chlór. Údržba dobře založeného koupacího jezírka je navíc jednodušší a levnější než péče o bazén. Kromě letního koupání nabízí vodní hladina také zimní bruslení a po zbytek roku pěkný pohled vybízející k relaxaci.

Koupání bez chemických přípravků prospívá i přírodě. Část jezírka osázená rostlinami navíc slouží jako útočiště různých druhů hmyzu i obojživelníků. Nemusíte se proto bát ani přemnožení komárů – vychytají je jejich přirození nepřátelé. Koupací jezírko tak přiblíží zahradu k přírodě, citlivě dotvoří její vzhled a zvýší estetickou hodnotu. Zatímco klasický bazén do zahrady moc nezapadá, koupací jezírko se stane její přirozenou součástí. To vše při zachování možnosti koupání.

Jak funguje samočištění

Princip koupacího jezírka je založen na koloběhu živin. Znamená to, že všechny vyprodukované živiny, resp. biologické znečištění, je nutné zase spotřebovat. Jen tak je možné zabránit rozvoji řas. Proto se jezírko skládá z hluboké části sloužící ke koupání a z mělké regenerační zóny podél břehů. Příbřežní část je vysypána štěrkem a kačírkem a osázená mokřadními rostlinami, které svým růstem odebírají živiny z vody a tím přispívají k jejímu čištění. Hlavní podíl na čištění vody mají ale mikroorganismy, které během krátké doby pokryjí kačírek. Stejně jako rostliny snižují obsah živin ve vodě, čímž omezují růst fytoplanktonu, hlavní složky zákalu.

Koupací jezírko Koupací jezírko Autor: Oase

V případě, že se produkce živin rovná jejich spotřebě, tak mikroorganismy a rostliny udržují ve vodě biologickou rovnováhu. Pokud se však do vody dostanou hnojiva ze zahrady, spadané listí z okolních stromů, pyl, prach či hmyz nebo ve vodě žije větší množství ryb, dojde k narušení této rovnováhy. K tomuto stavu přitom dochází téměř neustále. Nečistoty pak klesají ke dnu jezírka a po zaplnění celé sedimentační plochy se kvalita vody prudce sníží – zakalí se, zapáchá a objeví se řasy.

Péče není nikdy dost

Jak se tedy o koupací jezírko starat? Obecně lze péči rozdělit na preventivní a sanační. Prevencí je již způsob založení a výstavby jezírka, počínaje volbou místa, konstrukčních materiálů, tvaru a velikosti obou zón, výběrem rostlin, jejich výsadbou a zapěstováním, až po zdroj vody, co možná nejchudší na minerální látky. Ochranou jezírka je i zamezení jeho organického znečištění z okolní výsadby a zabránění přelivu vody z okolí.

Důležitá je zejména plocha regenerační zóny, která by měla činit polovinu až dvě třetiny celkové rozlohy jezírka – čím bude větší, tím bude voda v nádrži kvalitnější. Optimální plocha koupací zóny je přitom 40 m2 s hloubkou od 1,4 do 2,5 metru. Při vhodném terénu je dobré se dostat v nejhlubším místě až na tři metry, což zajistí teplotní stabilitu vody a vytvoří podmínky pro zimování ryb.

Čtěte také

Dotace

Čtěte také

Chcete šetřit? Stát zvažuje novou dotaci „Nová zelená úsporám Light“

Sanační opatření spočívají v péči o porost v regenerační zóně, odstraňování odumřelých částí rostlin a kontrole větrem zaneseného listí i jiného organického materiálu do vody. Zejména u menších jezírek, ve kterých jsou navíc chované i ryby, to však nestačí.

Účinná pomoc vítána

Umístění filtrovací technologie do koupacího jezírka má své zastánce i odpůrce. Objektivně lze ale říci, že tato technika údržbu jezírka značně usnadní a výrazně prodlouží jeho životnost. Navíc – čím menší je regenerační plocha jezírka, tím spíše je nutné ho vybavit technikou k čištění vody.

Živá a neživá voda

Voda v koupacím jezírku je živá a mění se v závislosti na ročním období. Není proto možné od ní očekávat, že bude vypadat stejně jako sterilně čistá bazénová voda. Nároky na nechemicky čištěnou vodu by proto měly být jiné. Je nereálné očekávat, že se v jezírku neobjeví jediná řasa a dno bude prosté všech sedimentů. Vždycky tam budou, jde přece o živé, přírodní jezírko a právě pro svou přirozenost je tak žádané. Proto se doporučuje nepanikařit s první řasou, nesypat do jezírka přípravky na jejich potlačení, ale současně nerezignovat na jeho čištění a snahu pochopit, jak funguje.

Použití filtrace, tlakového čerpadla a skimmeru je vhodné i v případě vyšších nároků na čistotu vody. Listy a řasy, které nezachytí skimmer, je možné odstraňovat podběrákem, menší znečištění fólie v koupací části jezírka lze odsát vodním vysavačem a k odstranění větších nečistot slouží speciální jezírkový vysavač.

Ke zmírnění znečištění přispěje i snížení stavu chovaných kaprů koi, jeseterů atd. Méně ryb představuje méně výkalů, nespotřebovaného krmiva a dalšího znečištění. Přírodní samočištění vody lze podpořit také kořenovou čistírnou. K čištění vody přitom nedochází v jezírku, ale opodál na vyvýšeném místě. Voda se z jezírka přečerpává do čistírny a prochází přes kořenový systém rostlin. V něm, stejně jako v regenerační zóně jezírka, žije množství mikroorganismů, které se živí vším, co vodu znečišťuje. Pročištěná voda pak čistírnu opouští samospádem přímo do jezírka. Kořenová čistírna se využívá hlavně při přestavbě bazénu na koupací jezírko, u nějž není prostor pro dostatečně velkou regenerační zónu.

Čtěte také

Kvetoucí cukety

Čtěte také

Jak mít co nejrychleji první cukety: opylujte je sami

Konečné zúčtování

Fungující koupací jezírko je poměrně náročná a nákladná záležitost, je proto dobré ji svěřit odborné firmě. Každé jezírko je ale jinak velké, jinak vybavené a tudíž jinak drahé. Cena se odvíjí především od velikosti jezírka, použitých materiálů a technologií. Zásadní dopad na ni mají terénní a výkopové práce a způsob výstavby koupací části jezírka. Nemalou položku v rozpočtu představují i kameny, zvláště velké kusy určené k dekoraci jezírka.

Určitou úsporou může být provedení výkopových prací svépomocí nebo vlastní zajištění stavebního materiálu a jeho dopravy na stavbu. Pokládku jezírkové fólie, její lepení, instalaci technologií či výsadbu rostlin je však lepší svěřit odborníkům. 

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada 5/17