Pokud vnímáme umělé osvětlení elektrickým světlem jen jako náhradu denního světla, pak děláme velkou chybu. Světlo je totiž nezbytnou součástí každého interiéru, které nám umožňuje nejen vidět i za úplné tmy, ale pomáhá nám i dotvořit atmosféru našeho obydlí. S pomocí světla můžeme vdechnout místnosti osobitost a charakter. Proto není dobré vnímat umělé osvětlení jen jako náhradu denního světla, ale jako tvůrčí prvek. Co je třeba znát Při plánování osvětlení je třeba brát v úvahu jeho sílu - světelný výkon lampy, oslnivost, směr světla - působení stínů a jeho barevnost. Světelný výkon nebo-li proud světla ovlivňuje především reflexní vlastnostmi ploch, kdy odraz světla od nich vnímají naše oči jako svítící či osvětlené plochy. Světlé plochy odrazí až 85 % světla, světlé dřevěné obklady až 35 %, tmavé plochy světlo spíše pohlcují, proto vyžadují silnější osvětlení. Nesmíme zapomínat ani na potřebu vidění, neboť i na tom je závislá síla osvětlení. Jasné světlo si vyžadují malé detaily, nízké kontrasty a rychlé zrakové vjemy. Na dobré vidění má vliv i doba a stáří - s přibývajícím věkem roste i nárok na silnější osvětlení. Jasné osvětlení má zpravidla oživující a uklidňující účinky, ale příliš křiklavé světlo už způsobuje podrážděnost a předčasnou únavu. Také oslňování snižuje kvalitu osvětlení místnosti, snižuje vidění a negativně jej ovlivňuje. Při delším oslnění se snižuje výkon a pocit pohody. Způsobeno může být odrazy od lesklých ploch nebo může vycházet přímo z lampy. Tomu je třeba zabránit. Pro plastické - prostorové vidění je důležitý směr světla. Volit je třeba soustavu osvětlení jejíž převládající směr světla není shora dolů, nýbrž šikmo dolů. Pravidlo, které platí pro vnímání celkového prostoru, ne pro práci u stolu. Převládající šikmý směr světla rovněž vytváří vertikální stíny, větší kontrasty jasů a celkově vytváří živější vjem prostředí. Působení stínů je důležité pro rozeznání povrchových struktur a tvarů předmětů. Hranice stínů by měla být měkká, neboť hluboké a příliš tvrdé stíny mají negativní vliv na rozpoznávání jednotlivých předmětů či detailů. Další důležitou součástí kvalitního osvětlení je jeho barva (rozlišuje se: bílá teplá, neutrální, napodobující denní světlo) a schopnost reprodukce (barevné působení na předměty). Správná barva osvětlení je důležitá k vytvoření dobré atmosféry v bytě, působí na naši psychiku a přispívá k dobré náladě. K vytvoření útulné atmosféry v bytě je zapotřebí lampy s teplým bílým světlem. Atmosféru může však narušit i špatná reprodukce barev. Například světlo lamp o stejné barvě může mít rozdílné schopnosti reprodukce barev i materiál, ze kterého je lampa vyrobena, může změnit barvu světla a schopnost reprodukce barev. Podaří-li se osvětlení zakomponovat do obytného prostředí správně, pak v něm vykouzlí báječnou atmosféru.