Jestliže máte pojištěnou domácnost nebo nemovitost nebo se pojištění zrovna chystáte uzavřít, znalost termínů nová a časová cena se vám rozhodně vyplatí. Právě tyto pojmy totiž určí, kolik od pojišťovny dostanete v případě pojistné události. Díky nim můžete jednou za zničenou věc dostat plnou náhradu a jindy jen směšnou částku, za kterou si nepořídíte v dnešní době už vůbec nic. Kdo chce dobře pojistit domácnost nebo nemovitost, nemá to s výběrem vůbec jednoduché. Všeobecné pojistné podmínky všech pojišťoven jsou většinou dlouhé, nezáživné a velmi komplikované. A chcete-li navíc porovnat hned několik nabídek, jde vám ze všeho po pár minutách hlava kolem. Ať už ale máte na důkladné studium všech náležitostí nervy nebo ne, záležitosti ohledně nových a časových cen byste si měli ověřit v každém případě. Když už je nechcete hledat v pojistných podmínkách a smluvních ujednáních, určitě se na ně alespoň zeptejte pracovníka pojišťovny. Nová cena Pojmem „nová cena“ nebo „nová hodnota“ se v pojišťovnictví rozumí pořizovací cena nové věci, resp. náklady na uvedení poškozené věci do původního stavu. Pojištění na novou cenu vám tedy zajistí, že vám po škodní události pojišťovna vyplatí tolik, aby vaše domácnost či nemovitost mohla být uvedena do původního stavu. Zaplatí vám celé náklady na opravu televize, která byla poškozena, když vám prasklo potrubí, poskytne vám takové pojistné plnění, že si budete moci koupit nový mobilní telefon, poté co vám ho ukradli zloději. Ovšem pozor, je třeba vzít v úvahu několik důležitých detailů. Za prvé nová cena není synonymem pro tržní cenu. To je zásadní zvláště pro pojištění staveb jako takových. Jestliže vám např. výbuch plynu zničí domek v turisticky atraktivním centru Českého Krumlova, dostanete úplně stejné pojistné plnění jako v případě, že přijdete o technicky stejnou nemovitost v zapadlé vísce o třiceti obyvatelích. Pojišťovna v tomto případě totiž nezohlední atraktivitu umístění nemovitosti, ale skutečně pouze náklady na postavení kvalitativně stejného domu. Nezáleží na tom, jestli jste před rokem dům koupili za tři miliony nebo jen za milion, pokud na jeho nové pořízení (případně opravu) bude stačit 800.000, dostanete právě jen 800.000 Kč. Druhou podstatnou a vcelku dobře pochopitelnou drobností je fakt, že pojišťovna vám v rámci pojistného plnění v nové hodnotě poskytne pouze prostředky, které by stačily na pořízení věci stejného druhu, se stejnými technickými parametry a ve stejné kvalitě, jakou měla věc zničená. To je důležité například u audiovizuální a výpočetní techniky: jestliže vám zloději odnesli pět let starý počítač, pojišťovna vám poskytne právě tolik peněz, abyste si mohli koupit ten samý typ počítače, se stejnými parametry, ačkoliv dnes už jsou na trhu standardem mnohem výkonnější přístroje a cena starších typů poklesla o desítky procent. Jestliže už daný typ nebude v prodeji, poskytne vám pojišťovna hrazení ve výši obvyklé ceny počítače výkonnějšího, který je však běžně k dostání a svými vlastnostmi se nejvíce blíží odcizenému. Když si pořídíte pojištění na novou cenu, nakonec si v případě obnovy domácnosti po pojistné události k penězům od pojišťovny asi stejně připlatíte, protože tohoto momentu využijete k modernizaci veškerého zařízení. A to pojišťovna samozřejmě nehradí. Časová cena „Časová cena“ neboli „časová hodnota“ bývá definována jako nová cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení, tzn. cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Její význam může dobře dokumentovat opět příklad odcizeného staršího počítače. Jestliže by byl pojištěn na časovou hodnotu, pojišťovna vám po jeho odcizení vyplatí pouze částku, kterou by tento konkrétní přístroj teoreticky měl před pojistnou událostí. Do ní se promítne nejen morální opotřebení, ale i fyzické opotřebení, ke kterému muselo nutně pětiletým používáním dojít. Částka by proto byla mnohem nižší než v případě pojištění na novou cenu. Rozdíl by byl podobný jako u ceny nového počítače a typově stejného, pět let používaného počítače z bazaru. Míru opotřebení – a tedy časovou hodnotu - stanovuje každá pojišťovna podle svých vlastních vnitřních mechanismů a tabulek, na základě informací, které jí poskytnete vy jako pojištěnec. Obecně platí, že pojištění na novou cenu je „luxusnější“, protože vám zajistí obnovu poničených a odcizených věcí v plné výši. Výhodou pojištění na časovou cenu ale je, že bývá mnohem levnější. Pojišťovny proto často volí kombinaci obou typů pojištění – v případě pojištění domácnosti vyčlení určité soubory věcí, které jsou vždy hrazeny v nových cenách a naopak věci, které jsou hrazeny v cenách časových. Časová hodnota bývá většinou přisuzována věcem, které rychle zastarávají, jako je audiovizuální a výpočetní technika, domácí elektrospotřebiče, oděvy a obuv. Například u pojištění domácnosti pojišťovna Allianz (u variant pojištění Optimal a Normal), stejně jako Pojišťovna České spořitelny, nabízejí celkové plnění v nových cenách, pouze u elektroniky a sportovních potřeb starších než 5 let a u oděvů starších než 3 roky poskytují plnění v časových cenách. Podobné omezení má i pojištění domácnosti od pojišťoven ČSOB a Generali s tím rozdílem, že hranice pro plnění v časových cenách je zde nižší a tedy méně výhodná. Pro elektroniku a sportovní potřeby platí 3 roky a oděvy jsou hrazeny v časových cenách vždy. Česká pojišťovna, Uniqa a Komerční pojišťovna omezují plnění v nových cenách jiným způsobem. Novou hodnotu vám vyplatí jen v případě, že poškozená či odcizená věc byla opotřebená méně než z 50 % (ČP, Uniqa) nebo dokonce jen z 30 % (KP; zde musí být věc navíc mladší 2 let, výjimku tvoří nábytek a stavební součásti, u nichž může být opotřebení až 80 %). Uniqa mimo to poskytne plnění v nové ceně jen v případě, že pojištěný do 2 let od pojistné události prokáže, že si místo zničené věci pořídil věc novou ve stejné kvalitě a stejného druhu. Naopak Česká pojišťovna bude hradit v nových cenách všechny škody vzniklé v důsledku požáru, výbuchu nebo pádu letadla. Jestliže byste zatoužili po pojištění domácnosti na novou cenu bez výjimek, můžete využít varianty Exclusiv od Allianz nebo pojištění na novou cenu od Komerční pojišťovny. Počítejte ovšem s výrazně dražším pojistným. -si-