Krab je malý ozdobný plastický kamenický prvek využívaný na gotických stavbách. Má obvykle tvar zprohýbaného svinutého listu nebo poupěte. Umisťoval se na hrany opěrných oblouků či fiál. Vyskytuje se však také na oltářích, monstrancích a jiných ozdobných předmětech z gotické doby.