Po dvou letech příprav vypsal kraj Vysočina veřejnou architektonickou soutěž o návrh urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení novostavby krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Podmínky jsou od pátku vystaveny na www.centralniadresa.cz, informoval ředitel krajské knihovny Tomáš Gec. Kraj na soutěž uvolnil dva miliony korun. Zájemci se mohou hlásit do poloviny června.

Z nevyhovujících prostor ve Staré radnici v centru by se Krajská knihovna Vysočiny měla přestěhovat do nedalekého areálu nemocnice. Soutěž je dvoukolová, první kolo by mělo prokázat, zda je pro výstavbu vhodné a reálné využít i opuštěnou nemocniční budovu F, anebo bude lepší ji zbourat.

Podle představ ředitele by se nové sídlo mělo stát centrem odborných a vědeckých poznatků a informací univerzálního charakteru. Těžištěm by měl být centrální čtenářský sál s dostatkem pracovních míst s počítači, doplněný infocentrem, čítárnou denního tisku či internetovým klubem a prostorami pro doprovodné vzdělávací a kulturní akce.

Krajský statut někdejší okresní knihovna v Havlíčkově Brodě získala v roce 2002. Jednak kvůli politickému konsensu, a jednak proto, že ji jako jedinou z pěti knihoven v okresních městech zřizoval tehdejší okresní úřad. V žádném jiném kraji krajská knihovna nesídlí mimo krajské město. Jihlavský magistrát přitom v roce 2003 otevřel nové sídlo městské knihovny v historické budově jezuitského gymnázia. Do modernizace investoval 45 milionů korun, deseti miliony přispělo na opravu památky ministerstvo kultury.

Stejný problém s nedostatečnými prostorami krajských knihoven řešily i další nově vzniklé kraje. Třeba Pardubický kraj na rekonstrukci a dostavbu knihovny v historickém domě dostal od ministerstva kultury 71 milionů korun, sám na ni uvolnil 4,2 milionu.

Rovněž loni otevřeli víceúčelový objekt krajské knihovny a vzdělávacího centra v Karlových Varech. Vznikl přestavbou vojenského objektu. Kraj na ni získal 68,5 milionu z EU, stát dodal 6,8 a kraj 10,3 milionu korun.

Zdroj: ČTK