Kraje zřejmě budou moci pořizovat a schvalovat územní plány, které se budou týkat celé jeho oblasti. Dosud nemohly rozhodovat o území, pro které plán schválila vláda. Návrh novely stavebního zákona, který s uvedenou změnou počítá, dnes sněmovna propustila do druhého čtení.

Kvůli potřebě rychlého řešení těchto kompetencí ministr pro místní rozvoj Pavel Němec navrhuje, aby novela nabyla účinnosti dnem vyhlášení. Podle návrhu MMR změnu, jež zasahuje do území více krajů, provede krajský úřad, na kterém se orgány krajů dohodly. Jestliže k dohodě nedojde, bude záležitost ve spolupráci s kraji řešit ministerstvo pro místní rozvoj.

Podle současné úpravy stavebního zákona rozhoduje vláda o územních plánech, které se týkají více krajů. Jde například o oblast Krkonoš, Šumavy nebo Beskyd. Podle MMR však tato úprava působí kraji, jak při pořizování, tak při schvalování územně plánovací dokumentace, četné potíže.

Novelizace zákona podle MMR nezatíží státní ani veřejné rozpočty. Dopad prý nebude mít ani na hospodářské subjekty.

MMR zároveň připravuje nový stavební zákon, který by například zrychlil a zjednodušil povolování staveb. Vláda by ho měla dostat na stůl do června příštího roku. Platit začne pravděpodobně od 1. ledna 2005. -čtk-