Krakorec je mohutnější kamenný gotický hranolový nosný článek vodorovně vysunutý ze zdiva, který nese arkýř, prevét či ochoz.