Jak již vyplývá z jejich definice, pro domy s nízkou energetickou náročností postačí zdroj tepla s malým výkonem. Dalším hlavním faktorem jsou požadavky na vzduchotěsnost. Při výběru krbové vložky nebo krbových kamen je třeba tyto faktory zohlednit. V podstatě existují čtyři možnosti: krbová vložka nebo kamna s velkým rozsahem minimálního a maximálního výkonu, s možností rozvodu tepla do dalších místností, s tepelným výměníkem nebo na biolíh.

Malý výkon stačí

Pro tento typ domů nepřipadají v úvahu otevřené krby, jejich výkon se nedá regulovat a představují samozřejmě místo, které nelze utěsnit. Centrální - externí přívod vzduchu (CPV) je další podmínkou funkčnosti krbové vložky nebo krbových kamen v domech s nízkou potřebou energie. Tím je také zaručena kvalita vnitřního prostředí, protože hořením se nespotřebovává kyslík v místnosti. Pokud by byla krbová kamna nebo vložka bez CPV ve stejné místnosti, kde je digestoř se silným motorem, mohlo by odsávání vzduchu digestoří způsobit obrácení tahu v komínu a vracení se spalin do místnosti.

Záleží na konkrétních parametrech, ale v domech s nízkou energetickou náročností je obvykle dostačující výkon pouhých 2-4 kW. Pokud jsou kamna s vyšším výkonem provozována se sníženým přívodem spalovacího vzduchu, aby nedocházelo k přetápění místnosti, spalování je neefektivní, spotřebuje se více paliva a znečišťuje se sklo. Aby bylo dosaženo nízkého výkonu a místnost nebyla přetopená, přišli někteří výrobci se speciální technologií „injekčního“ přívodu vzduchu. Krbová kamna mají kromě sekundárního přívodu vzduchu další, speciálně konstruovaný přívod, kterým vzduch vstupuje do spalovací komory přímo do plamenů. Tímto přívodem je umožněno kontrolovatelné, zároveň dokonalé a efektivní spalování i při nejmenších plamenech.

VÍCE SE O KRBECH V NÍZKOENERGETICKÝCH DOMECH DOZVÍTE V NOVÉM ČÍSLE DŮM&ZAHRADA 12/2012, KTERÉ VYCHÁZÍ 13. LISTOPADU.