Zvolte správný typ

Krbové vložky jsou jednoplášťové a dvouplášťové konstrukce, k jejich výrobě se používá litina nebo ocel. Obě varianty nabízejí rozdílné užitné vlastnosti, avšak srovnatelnou účinnost a životnost. Podstatným momentem je způsob předávání tepla a tím i způsob použití. Litinové vložky mají vyšší teplotu v topeništi a využívají převážně akumulaci tepla. To je předáváno okolnímu prostředí sáláním, v menší míře konvekcí. Ocelové krbové vložky využívají z větší části systém ohřevu proudícího vzduchu – konvekcí s menším podílem akumulace a nižší provozní teplotou. K vytopení bezprostředního okolí jsou proto vhodné jednoplášťové akumulační krbové vložky, které kvůli menšímu využití bývají cenově přístupnější. Oproti tomu dvouplášťové varianty umožňují teplo rozvést do přilehlých prostor, jejich cena díky bohatší výbavě bývá vyšší.

Jak zvýšit komfort u krbu

Účinnost systému a komfort obsluhy zvyšují doprovodné součásti instalace, například ventilátory na urychlení výměny teplého vzduchu, systém regulace tepelného výkonu, průtok vzduchu a další. Zaměřme pozornost alespoň na některé z nich.

U standardních vložek se tepelný výkon reguluje mechanickým táhlem, případně termostatem. Tím, že můžeme kontrolovat teplotu, snižujeme spotřebu paliva a docilujeme plynulejšího spalování, takže se nám zařízení lépe obsluhuje. U teplovzdušných systémů můžeme rovněž plynule regulovat otáčky ventilátorů foukajících teplý vzduch.

Krb Autor: Archiv firem Autor: Archiv firem

Podmínka pro skvělý výsledek

Účinnost krbu je podmíněna perfektně těsnicí spalovací komorou. Standardně se k utěsnění používá šamotová šňůra, její životnost je však jen několik let. Po určité době je nutné ji vyměnit. Nejmodernější modely jsou vybaveny bezkonkurenčním řešením v podobě nerezového těsnění (některé firmy používají jiný kov), které je na věky. Těsnost si můžete ověřit jednoduchým způsobem: do dvířek přivřete list papíru, nejde-li vytáhnout, pak je těsnění dostačující, v opačném případě se musí vylepšit.

Krbová kamna

Krbová kamna Autor: www.thinkstock.cz Autor: www.thinkstock.cz

Nechcete-li doma stavět krb, a přeci toužíte vidět zkrocený plápolající oheň, pak zvolte krbová kamna. Ta také poskytnou pohled na červenožluté plameny, ale jejich instalace je mnohem snadnější. Nejsou totiž součástí stavby, můžeme je rovnou připojit ke stávajícímu komínu. Samozřejmostí je žáruvzdorná podlaha. Nabízeny jsou jednoduché solitérní typy, které si domů přinesete jako jeden kus anebo stavebnice. Je to krbová vložka s obestavbou, která bývá u jednoho typu ve více variantách (různé barvy, proměna materiálů apod.). Také krbovými kamny můžeme vytopit místnost, popřípadě rozvést teplo do dalších pokojů. Chceme-li ho využívat jako alternativu ke stávajícímu hlavnímu vytápění, pak jsou vhodná kamna s teplovodním výměníkem. Lepší výhřevnost mají ty typy, které mají navíc terciální spalování. Předehřátý vzduch je v nich pomocí speciálních rozvodů veden zpět do spalovacího prostoru, což přispívá k lepšímu spalování. Neopominutelnou výhodou krbových kamen oproti klasickému krbu je možnost jejich přesunu. Stačí je jen odpojit od komína a instalovat jinde (o patro výš, v jiném domě apod.).

Krbová kamna Autor: Archiv firem Autor: Archiv firem

Kvalita spalování

  • rozumíme jí nízké množství emisí oxidu uhelnatého
  • krbové vložky na dřevo s účinností vyšší než 70 %
  • vyšší účinnost znamená snížení emisí jedovatého CO a CO2, přičemž množství tepla je stále stejné