Pořiďte si krbová kamna nebo krb, které vytopí celý dům levně a ekologicky.

Topení plynem a elektřinou je nejkomfortnější z hlediska obsluhy a údržby zařízení. Elektřina ovšem patří k nejdražším zdrojům tepla, plyn zase není všude dostupný a je také relativně drahý. Nejnovější kamna a krby prodělaly veliký pokrok v účinnosti, snížení emisí a zjednodušení obsluhy.

Zapojením krbových kamen nebo krbu do otopného systému je možné získat ekologický zdroj tepla a zároveň si užívat příjemného posezení s pohledem na tančící plamínky. Kamna a krby mohou vytápět další místnosti prostřednictvím teplovzdušného nebo teplovodního systému.

Teplovzdušné vytápění

V systému teplovzdušného vytápění je ohřátý vzduch z kamen nebo krbové vložky rozváděn izolovanými ohebnými trubkami a mřížkami do dalších místností. Systém může fungovat samotížně, ale efektivnější je instalace elektrických ventilátorů nebo případně napojení na systém vzduchotechniky, například větrací jednotku s rekuperací.

Důležitý je správný výběr krbové vložky. Vhodné jsou vložky, které mají dva pláště, v prostoru mezi nimi se ohřívá vzduch. Na horním plášti krbové vložky jsou umístěny vývody pro teplý vzduch, které slouží pro rozvedení teplého vzduchu buď jen do místnosti, kde je krb umístěn, nebo i do dalších prostor v domě. Podle konstrukce topidla je na povrchu takového výměníku teplota mezi 150 - 300 °C, proto dochází ke snižování vzdušné vlhkosti. Nutné je, aby byl do pokoje s krbem zajištěn dostatečný přívod čerstvého vzduchu. S teplým vzduchem se do dalších místností mohou dostávat i prachové částice, jejich přenosu i přenosu pachů mohou velmi dobře zabránit vzduchové filtry, které se při instalaci těchto systémů používají. Přenosu zvuků lze zamezit kvalitní izolací jednotlivých rozvodů.

Existují i krbová kamna pro teplovzdušné vytápění, jejichž součástí je cirkulační ventilátor, který vhání vzduch do teplovzdušného výměníku. Je umístěn ve spodní části kamen, což zajišťuje nasátí studeného vzduchu od podlahy a jeho následné ohřátí a odvod do požadovaného prostoru. Ventilátor by měl být opatřen filtrem, který zabraňuje cirkulaci prachu ve vytápěném prostoru. V horní části kamen je regulační klapka rozvodu teplého vzduchu, kterou je možné měnit poměr teplého vzduchu mezi rozvody a vlastními kamny. Záleží na konkrétních podmínkách, ale obecně se jako hlavní zdroj tepla teplovzdušné vytápění doporučuje spíše pro rekreační objekty a teplovodní je vhodnější pro trvale obývané rodinné domy.

Teplovodní výměník

Krbová kamna nebo krb s teplovodním výměníkem může být připojen na takzvaný otevřený nebo uzavřený teplovodní systém. Součástí uzavřeného systému musí být vestavěná ochlazovací smyčka, pojistný ventil a oběhové čerpadlo. Kamna nebo krb s výměníkem jsou náročnější na dobrý tah v komíně než teplovzdušná, a to zvláště při zatápění, kdy voda ve výměníku ještě nemá optimální teplotu. Výkon kamen s teplovodním výměníkem se rozlišuje na výkon „do vzduchu“ – výkon, který kamna předávají do prostoru, a výkon „do vody“, který ohřívá médium v teplovodním výměníku a předá jej do systému topení. Výkon kamen do vzduchu i do vody by měl být přesně dimenzován. Nízký výkon nedokáže dostatečně vytápět všechny potřebné prostory, a naopak předimenzovaný výkon může vést k přetopení a nutnosti omezovat přístup vzduchu do topeniště, což způsobuje nadměrné znečisťování prosklených ploch a zanášení komínu. Vyšší výkon lze využít ve spojení s akumulační nádrží. Toto řešení sice vyžaduje další investice, ale umožní vytvořit si zásobu teplé vody na dobu, kdy se nepřikládá. Příliš nízká teplota v systému způsobuje nízkoteplotní korozi, která dokáže výměník zničit ve velice krátké době, a také nadměrné usazování sazí a dehtu na teplosměnných plochách výměníku, jehož výkon se tím snižuje. Zapojením trojcestného ventilu, který pomocí zkráceného okruhu (tzv. bypassu) omezí dobu, kdy bude do výměníku proudit voda o teplotě nižší než 60 °C, se prodlouží životnost a sníží četnost čistění výměníku. Nutné je také zajistit výměník proti přehřátí vody, což může být způsobeno například výpadkem elektrického proudu. Když přestane čerpadlo fungovat, voda ve výměníku začne vřít. Tento problém je možné ošetřit zakoupením záložního zdroje energie nebo instalací speciálního ventilu, který vodu, jejíž teplota se blíží 100 °C, odpustí do kanalizace a místo ní dopustí studenou vodu.

Automatická kamna na pelety

Nevýhodu krbových kamen a krbů, tedy nutnost častého přikládání, minimalizují automatická kamna, interiérové kotle a krbové vložky na dřevěné peletky. Tato topidla nepotřebují kotelnu, umisťují se do obytných prostor, kde díky prosklenému topeništi zachovávají atmosféru běžných krbů a krbových kamen. Peletky se vyrábějí lisováním čistých dřevěných pilin pod vysokým tlakem do tvaru malých válečků. Jejich výhřevnost je vyšší než výhřevnost hnědého uhlí, ale popelnatost pouze do 1 % a popel je možné použít jako organické hnojivo. Na trhu jsou dostupné varianty kamen a krbových vložek pro teplovzdušné i teplovodní vytápění. V případě instalace s akumulační nádrží je možné také ohřívat vodu pro domácnost a využít i dalších zdrojů tepla, například solárních panelů. Automatická kamna a krbové vložky mají zásobník, ze kterého je šnekovým podavačem dodáváno palivo do hořáčku. Elektronická jednotka řídí provoz kamen a kontroluje hoření, pomocí ovládacího panelu nebo dálkového ovladače je možné naprogramovat denní či týdenní provoz a sledovat všechny parametry. V případě připojení modemu je možné kamna ovládat na dálku prostřednictvím sms zpráv. Podle kapacity zásobníku se palivo doplňuje jednou za den nebo méně častěji a přibližně jednou týdně se vybírá popel. Díky vestavěnému cirkulačnímu a spalinovému ventilátoru je možné tato topidla instalovat i tam, kde by pro klasická kamna nebylo možné zajistit dostatečný tah. Existují i kombinované varianty, kdy kamna po dohoření dřeva automaticky přejdou na režim spalování peletek.

Ohýnek bez kouře

Na trhu je opravdu široká nabídka nejrůznějších modelů krbů, krbových vložek a krbových kamen. Stále je poptávka po stylovém či klasickém designu, který se příliš nemění. Se vzrůstajícím počtem novostaveb v neofunkcionalistickém stylu stoupá poptávka po moderním vzhledu krbů a kamen. Zde jde vývoj směrem k maximálně jednoduchým tvarům a čistým liniím, většímu prosklení nebo prosklení z více stran. Oblíbené jsou také širokoúhlé krbové vložky. Není kouře bez ohýnku, ale naopak to neplatí. Biokrby spalují tekutý bioetanol (biolíh), jehož hořením se uvolňuje pouze vodní pára a kysličník uhličitý, žádný kouř, žádné saze. Bioetanol se vyrábí z rostlinných produktů a jeden litr postačí na tři až pět hodin hoření. Biokrby mají výkon přibližně 3 – 4 kW, nejsou tedy jen dekorativním prvkem, ale místnost o ploše do 25 m2 dokážou příjemně temperovat. Protože nepotřebují komín, podoba biokrbů může být opravdu různorodá a mohou být i v mobilním provedení.

-Monika Smekalová, Dům a zahrada 1/2011-

Foto: Sapio, Semaco

Časopis, Dům a zahradaV únorovém čísle časopisu Dům a zahrada dále najdete:

  • Domy z katalogu: vše o typových domech a projektech
  • Co zlevní, co zdraží: ceny stavebních prací a materiálů v roce 2011
  • Jan Rampich o tom, k čemu je dobrý architekt
  • Žlutá v interiéru: nová rubrika architektky Haroldové
  • 7 kroků k funkční kuchyni
  • Vše o jídelních stolech
  • Slunečníky do zahrady

Únorové číslo časopisu Dům a zahrada je v prodeji od 18. ledna 2011.