Křídlo je část budovy vystupující z hlavního bloku stavby po celé její výšce nejméně o dvě okenní osy.