Tradiční, spolehlivý a jednoduchý způsob otevírání má v moderním provedení své výhody, jednou z nich je dlouhá životnost. Křídla vrat se otevírají ven, nezabírají tedy uvnitř garáže žádný prostor. Jsou také vhodná při požadavku na jednoduchý průchod osob.