Křížová kytka je dekorativní prvek na vrcholku fiály. Je tvořená čtveřicí lístků.