Krokve jsou základní nosné prvky krovů. V pravidelných roztečích nesou střešní krytinu. Bývají spojeny kleštinami, u menších rozponů vrcholovými příložkami. Dimenze krokví je určena typem krokvové soustavy, rozpětím krovu a sněhovou oblastí.