Kruchta (kůr) je vyvýšená konstrukce v zadní části lodi kostela, určená pro varhany, pěvecký sbor a hudebníky. Bývá umístěna proti hlavnímu oltáři.