Kupole je klenba tvořená částí kulové, nebo jiné rotační plochy nad kruhovým, čtvercovým či polygonálním půdorysem. Používána byla především v římské antické architektuře, renesanční a barokní architektuře, byzantské a islámské architektuře.