Autor: archiv Vlastní koupě nemovitosti v zahraničí nemusí být ničím obtížným. Je ale třeba být maximálně obezřetný a dávat si pozor na mnoho detailů. Zvláště v případě, že se do této transakce pustíte bez všeobjímající péče zprostředkovatelské realitní kanceláře. Člověk by měl mít na zřeteli, že se bude jednat o nemalé peníze, nezřídka půjčené, a ty je vždycky škoda špatně investovat. Konkrétní výběr nemovitosti v zahraničí (kterému však musí předcházet mnoho kroků, jež jsme se pokusili stručně popsat v předchozích dílech našeho seriálu Kupujeme nemovitost v zahraničí I, II a III) se může uskutečnit několika způsoby. Buď budete sami hledat na různých specializovaných internetových realitních serverech, v realitních časopisech a jiných zdrojích nebo se hned od začátku svěříte do péče české nebo i zahraniční realitní kanceláře, popíšete jí své požadavky a ona udělá tuto namáhavou práci za vás. Celý proces hledání by však měl ve všech případech skončit tak, že byste ve vybrané oblasti měli mít několik předběžných zajímavých a pro vás přitažlivých nabídek. Potom už nezbývá, než opustit teplo domova a vydat se za nemovitostí vašich snů přímo do terénu. Stačí si domluvit schůzky (ať už s realitním agentem nebo přímo s majiteli vybraných nemovitostí) a hurá na prohlídky. Bez fyzické návštěvy domu, jen na základě několika fotografií, by si dnes už asi nikdo nic nekoupil. Je jasné, že na cestu spojenou s výběrem konkrétní nemovitosti vám většinou dva dny stačit nebudou. Proto je dobré zařídit vše tak, abyste nemuseli nic uspěchat a aby přitom všechno proběhlo maximálně efektivním způsobem. Určitou možností je, spojit prohlídky konkrétních nemovitostí s příjemnou dovolenou ve zvolené lokalitě. Lépe tak vše poznáte a proniknete i do věcí, které by vám jinak mohly zůstat utajeny. Autor: archiv Když budete mít štěstí a některá z předběžných nabídek se vám bude líbit i „na živo“, nic už nebrání tomu, abyste přikročili k vlastnímu procesu koupě. Ten bude přirozeně probíhat podle práva dané země a je proto v naprosté většině případů nutné, aby ho řídil člověk kompetentní a znalý, nejčastěji státní notář. Můžete si ho vybrat sami (jejich seznamy jsou dostupné i na internetu) nebo vám ho zajistí realitní kancelář. Než se k němu vydáte, budete potřebovat sehnat některé důležité podklady. Pokud jste klienty realitní kanceláře, měla by vám jejich seznam poskytnout právě ona, pokud ne, půjde např. o ověřenou a soudně přeloženou kopii pasu, rodného listu, dokladu o sňatku apod. Počítejte s tím, že notář může chtít za služby zaplatit předem. Při koupi nemovitosti v zahraničí se nejčastěji postupuje stejným způsobem jako u nás: nejprve se uzavře smlouva o smlouvě budoucí a složí se určitá záloha (může být i vyšší než je u nás obvyklé), aby se z transakce nemohlo svévolně odstoupit, potom se nějaký čas (může to trvat i více než měsíc) shánějí všechny podklady, jedná se s bankami a úřady a vyvrcholením všeho snažení je podpis vlastní kupní smlouvy a doplacení domluvené kupní ceny. Potom už je nemovitost vaše a vy ji můžete s klidným srdcem užívat. Než ovšem cokoliv podepíšete, musíte tomu řádně porozumět. Nezapomeňte, že pokud nejste opravdovými mistry v právním jazyce vybrané země, může vám kvůli ne zcela dokonalému porozumění uniknout drobný detail, který změní smysl celé smlouvy a vám potom nezbudou než oči pro pláč. Proto si ještě před odjezdem do zahraničí sjednejte spolehlivou překladatelskou agenturu, která vám všechny listiny přeloží se soudním ověřením a pokud neumíte jazyk země, vezměte si s sebou tlumočníka. Při jednání se pak klidně ptejte na každou, byť minimální nejasnost, smlouvy si s sebou vezměte domů a teprve po jejich překladu a dokonalém porozumění je můžete podepsat – nejlépe v českém i zahraničním vyhotovení. Autor: archiv Také počítejte s tím, že je praktičtější dát vámi vybranému notáři, právníkovi nebo realitnímu agentovi nějakou formu plné moci, aby za vás mohl vyřídit všechny časově náročné formality na území cizí země. A nakonec, nezapomeňte dohlédnout na to, aby v kupní smlouvě bylo uvedeno skutečně všechno, co jste si předem domluvili, a aby všechny údaje (např. o výměrách pozemků, případných břemenech a dluzích na nemovitosti apod.) skutečně odpovídaly realitě, tak jak jsou zapsány na katastrálním úřadě. Vyhnete se tak dodatečným hádkám se sousedy nebo třeba nepříjemnému zklamání po příjezdu do vámi koupeného zařízeného bytu, z něhož někdo vystěhoval veškerý nábytek. Také si musíte být jisti dobrým technickým stavem nemovitosti (v případě potřeby si na jeho posouzení můžete sjednat odborníka) a tím, že vám třeba za měsíc nezačnou pod okny stavět dálnici. -si-


Předchozí díly seriálu: Kupujeme nemovitost v zahraničí - jak se rozhodnout Kupujeme nemovitost v zahraničí II - právní aspekty koupě v jednotlivých zemích Kupujeme nemovitost v zahraničí III - finanční stránka transakce