Střešní okna významně ovlivňují i energetické a ekonomické parametry podkrovních prostor. Důležité je proto zvolit takové střešní okno, které bude zamýšleným záměrům a potřebám nejlépe vyhovovat. Jaké střešní okno zvolit? Autor: archiv Kvalita, vlastnosti, ovládání a údržba střešního okna by měly odpovídat účelu, k jakému má převážně sloužit. Střešní okna ROTO jsou proto konstrukčně řešena tak, aby pro každý účel bylo k dispozici okno s odpovídající funkcí. Originální způsob otevírání Nejběžnějším a nejobyčejnějším typem střešních oken jsou kyvná okna. Při otevření se otáčí kolem vodorovné osy v polovině okenního otvoru, jejich horní polovina se vyklopí dovnitř místnosti. To je jejich velkou nevýhodou, protože otevřené okno ohrožuje bezpečnost, může způsobit úraz hlavy a především omezuje volný výhled i pohyb ve svém okolí. Originální technické řešení střešních oken ROTO všechny tyto nevýhody odstraňuje. Kyvný pohyb je u nich nahrazen výsuvně-kyvným pohybem, který posune osu otáčení okenního křídla do horní třetiny okna a zároveň ji vysune směrem z místnosti ven. Žádné zasahování do vnitřního prostoru, žádná omezení pohybu ani výhledu, žádné nebezpečí úrazu a navíc bezpečnostní mycí poloha - to jsou výsledky technického náskoku střešních oken této značky.

Autor: archiv

Výhoda, která zvyšuje užitnou hodnotu Umístění a velikost střešního okna, zejména jeho výšku, ovlivňuje snadnost jeho ovládání. Běžně je spodní hrana střešního okna umísťována do výšky 90 – 120 cm. Při umístění otevíracího mechanismu v horní části okna je pro pohodlné ovládání limitující výška 180 – 220 cm nad podlahou. Střešní okna ROTO Autor: archiv žádná taková omezení nemají. Otevírají se jednoduše, klikou dole, výška horní hrany není z pohledu obsluhy důležitá. Proto je možné tyto střešní okna bez omezení funkce a bez dodatečných ovládacích prvků umístit spodní hranou i do výšky 170 cm od podlahy. A tím získat v podkroví větší využitelný prostor. Střešní okna ROTO umožňují pomocí ovládací kliky také spárové přivětrání. Spárou mezi křídlem a rámem při pevném zajištění okna proti samovolnému nebo násilnému otevření je tak zajištěno větrání podkrovního prostoru. Volba materiálu střešního okna Důležitým faktorem výběru střešního okna je i relativní vlhkost podkrovního prostoru. V obytné místnosti s běžnou (doporučenou) relativní vlhkostí okolo 40 – 50 % je možné použít bez omezení okna dřevěná. Pro místnosti, ve kterých je relativní vlhkost běžně vyšší než doporučená (koupelny, kuchyně, sušárny, bazény, někdy i ložnice apod.), nabízí ROTO, jako jediný výrobce, exkluzivní, skvělé řešení - celoplastová střešní okna. Oba typy je možné a dokonce vhodné v podkroví kombinovat, takže vyhoví jak milovníkům přírodních materiálů, tak náročným podmínkám ve vlhkých místnostech. Dodatečné seřízení Autor: archiv Po delší době používaní oken, zejména u novostaveb, se lze setkat s vychýlením křídla střešního okna vůči rámu okna. Nejde o problém střešních oken, ale o důsledek procesu celkové stabilizace stavby, u níž je zejména na střechu kladeno velké zátěžové namáhání, které může ovlivnit i usazení střešních oken. Správně seřízené střešní okno by mělo mít stejnoměrnou spáru mezi křídlem a rámem po celém obvodu okna, protože jen taková spára umožňuje správnou funkci těsnicích prvků mezi křídlem a rámem. Střešní okna ROTO jsou, jako jediná, vybavena pro tzv. dodatečné seřízení křídla vůči rámu excentrickými šrouby. Seřízení může být prováděno v rozmezí ± 3 mm, aniž by bylo nutné střešní okno demontovat. U všech modelů těchto střešních oken je možné také seřizovat rychlost a plynulost otevírání. Zasklení a zateplovací blok Energetickou úspornost střešních oken ROTO zajišťuje jejich originální technické řešení. Patentovaný zateplovací blok, namontovaný již z výroby, je instalován po celé výšce okenního rámu. Účinně zabraňuje promrzání střešního okna a omezuje i tvorbu kondenzátu. Izolační dvojskla všech typů oken ROTO mají standardně součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m2K. Model 849 H/K je vybaven izolačním Autor: archiv trojsklem se součinitelem prostupu U=0,7 W/m2K. V kombinaci tohoto izolačního trojskla se zatepleným střešním oknem vzniká unikátní nízkoenergetické okno, které má součinitel prostupu tepla U=1,0 až 1,1 W/m2K. ROTO dodává také okna se skly se zvýšeným hlukovým útlumem, se skly oboustranně bezpečnostními anebo skly zvenku neprůhlednými. Solární a fotovoltaické systémy Všechna střešní okna ROTO mají zvenku i zevnitř stejný vzhled, kterým se liší od jiných výrobků. Vzhledově identické jsou i solární a fotovoltaické panely této značky. Do střešní konstrukce se osazují stejným způsobem jako střešní okna. To umožňuje vytvářet velmi působivé architektonické prvky s velkým praktickým využitím. ROTO jako jeden z mála dodavatelů na českém trhu přitom dodává celé solární systémy pro ohřev vody i výrobu elektrické energie. Doplňky Autor: archiv Vnější a vnitřní stínicí prvky, vnější lamelové rolety, markýzy, vnitřní rolety, plisované rolety, vnitřní žaluzie a sítě proti hmyzu lze povětšinou ovládat jak manuálně, tak i několika způsoby dálkového ovládání včetně využití senzorů a solární energie. Tyto doplňky se dodávají podle daného typu okna a dokáží naplnit všechny funkční i estetické požadavky a představy.

-td-Foto: ROTO Stavební elementy