Květ (flos) je soubor orgánů krytosemenných rostlin, které zajišťují pohlavní rozmnožování. Je tvořen květním lůžkem, z něhož vyrůstají květní obaly, které mohou být rozlišeny na kalich a korunu a vlastní reprodukční orgány, což je pestík a tyčinky.