Kyma je prvek starořecké architektury. Jedná se o profil římsy, který je spojen ze dvou částí: vhloubené (konkávní) a vypouklé (konvexní).