Kypření je mělké obdělávání půdy, při němž půdu neobracíme, ale pouze provzdušňujeme. Do nakypřené půdy snáze vsakuje srážková nebo zálivková voda. Kypřením ničíme klíčící jednoleté plevely a zároveň z půdy odstraňujeme oddenky vytrvalých plevelů. Ke kypření se používají různé kypřiče a motyčky s krátkou i dlouhou násadou.