Půda se dělí podle kyselosti na půdu kyselou (pH 4 až 6,6), neutrální (pH 6,7 až 7,3) a zásaditou (pH 7,4 až 8,5). Kyselost půdy se snižuje především vápněním.