Jsou dikarboxylové kyselina vyskytující se především v citrusovém ovoci a jablcích. Průmyslově se kyselina citrónová vyrábí zkvašením cukerného roztoku plísní Aspergillus niger .