Zda má vaše dítě nárok na lázeňský léčebný pobyt zdarma, přesněji: na pobyt hrazený zdravotní pojišťovnou, musí posoudit jeho lékař. Co byste ještě měli vědět? Poradili jsme se s MUDr. Petrem Pšenicou, hlavním lékařem společnosti Lázně Luhačovice, a. s., a tady je výsledek.

Koho požádat o lázně pro dítě

Na základě zhodnocení zdravotního stavu dítěte vypisuje návrh na lázeňskou péči nejčastěji pediatr či lékař-specialista. Samozřejmě zpráva od odborného lékaře, například alergologa, kožního specialisty, neurologa či třeba chirurga, kterou je vhodné přidat k návrhu, vždycky pomůže. Do ní se rovněž uvádí konkrétní lázně, kam chcete dítě vyslat. Nejste-li si jistí, zda vámi vybrané zařízení léčí dané onemocnění, ověřte si to předem v jeho indikačním seznamu.

Čekejte na schválení

Pediatr odešle návrh na lázeňský léčebný pobyt na zdravotní pojišťovnu dítěte. Od data schválení pojišťovnou pak běží půlroční lhůta, během které musí malý pacient nastoupit do lázní. „Postup vyřízení pobytu dětí se od dospělých liší právě v délce platnosti návrhu, dospělí na to mají tři měsíce,“ uvádí lékař.

Na jak dlouho

Léčebný pobyt v rámci komplexní lázeňské péče trvá zpravidla 28 dní. Takto dlouhá doba má svůj smysl. První týden se dítě aklimatizuje, ten druhý se jeho organismus vyrovnává s procesy, které se procedurami spustily, a od třetího týdne dochází ke skutečné léčbě.

Od kolika do kolika

Některé lázně berou malé pacienty ve věku od 3 let a jiné dokonce ještě dříve, už od 1,5 roku. Horní hranicí je věk 18 let.

Nicméně na péči o své zdraví byste neměli zapomínat v žádném věku, navíc lázně pro vás stále chystají něco nového.

Kdy má doprovod pobyt zdarma

Do 6 let může mít dítě s sebou dospělý doprovod, který bude mít pobyt a stravu zdarma (hrazenou zdravotní pojišťovnou dítěte). Ale toto musí být výslovně uvedené v návrhu na lázeňský léčebný pobyt, čili to řešte hned na začátku. Dorazit na recepci lázní se slovy „tak tady mě máte“ nestačí.

Za dospělý doprovod se považuje máma, táta, ale i děda, babička, teta nebo třeba sourozenec starší 18 let. A během pobytu se může vystřídat více příbuzných.

Důležité: Zaměstnaný dospělý doprovod má po dobu pobytu dítěte v lázních nárok na vystavení neschopenky, ale musí si o ni sám říct. Na ni naopak nemá nárok nezaměstnaný dospělý vedený na úřadu práce, ani máma či táta na rodičovské dovolené.

Kdy si pobyt doprovod platí

Chcete-li být v lázních s dítětem starším 6 let, máte dvě možnosti. Ubytování a stravu si budete platit sami a nemusíte se nikomu zpovídat. Nicméně v některých případech je doprovod osoby starší 6 let hrazený, samozřejmě po předchozím schválení zdravotní pojišťovnou dítěte.

Ježkovy voči a co škola?!

Obavy, že léčbou v lázních dítě školou povinné něco prošvihne, pusťte z hlavy. „Součástí komplexní lázeňské péče je také zajištění plnohodnotné školní výuky speciálně vyškolenými pedagogy, kteří se dětem individuálně věnují,“ uvádí závěrem MUDr. Petr Pšenica.

Starejte se i poté

Až se dítko vrátí z lázní, postarejte se, aby nezapomnělo správné návyky, které se dají aplikovat rovněž doma. A v rámci jeho možností klidně přidejte i nové. Obecně platí, že naše ratolesti mají málo pohybu, čím dříve s nimi začnete sportovat, tím lépe.

Zdroj: Youtube

Nepropásněte obrovskou výhodu, kterou jako rodiče máte - učit svoje potomky zdravým návykům přece můžete i formou hry. Až se z roztomilých dětiček stanou teenageři, půjde to daleko hůř.

Zdroj: lazneluhacovice.cz