Odkaz a práce Le Corbusierova (1887 - 1965) je zcela zásadní a významná i v dnešním architektonickém projevu. V posledních dvou desetiletích se ale žádná odborná architektonická výstava nevěnovala plně aspektům a odkazům Le Corbusiera, jehož práce je stále oním důležitým bodem a bezednou studnou referencí současné architektury a urbanismu.

K vyplnění této pomyslné mezery se rozhodlo Vitra Design Museum ve spolupráci s holandským architektonickým institutem a s britským královským institutem architektury. Rozhodli se uspořádat retrospektivní výstavu tohoto "architekta století". Výstava "Le Corbusier – The Art of Architecture" bude otevřena od 29. září. 2007 a potrvá do 10. února. 2008. Z Vitra Design Musea ve Weilu pak expozice poputuje do Lisabonu, Liverpoolu, Londýna a dalších měst.

Le Corbusierova impozantní tvorba "pokryla" období více jak 60-ti let od jeho raných prací v domovském La Chaux-de-Fonds, směrem ke kubickým, bělostným stavbám let 20. jako je dnes již ikonická Vila Savoy (1928–31) až po pozdní práce let 50. a 60. kdy snad největší hvězdou je kaple v Ronchamp ( 1950-55 ) a stavby v Chandigarhu (1952-64).

Vila Savoye Autor: archiv

Všechny práce jsou v expozici představeny chronologicky, rozděleny do tří sekcí s tituly „Contexts“, „Privacy and Publicity“ a „Built Art“. Výstava se také zaměřuje na některá hlavní témata v Le Corbusierově práci. Jeho obliba středomoří a orientu, posun směrem k organickým formám a tvarosloví let 30. nebo jeho oblibu v bádání a prozkoumávání nových technologií a prostředků. Výsledkem je holistické porozumění Le Corbusierova odkazu, jehož idea "synthése des arts" vedla k typickému corbusiovskému propojení mezi architekturou, urbanismem, malbou, designem, filmem a ostatními uměleckými disciplínami.

Jádro, či středobod výstavy je tvořen několika artefakty z vlastnictví Le Corbusier Foundation v Paříži. Tyto obsahují 20 originálních maleb a kreseb, 8 skulptur, několik původních kousků nábytku, přibližně 80 originálních kreseb návrhů a plánů, okolo 50 kusů první edice z Le Corbusierovy knihovny a více jak 70 objektů architektovy vlastní sběratelské kolekce, které byli inspiračními zdroji. Celá tato speciální kolekce je doplněna o rarity ze sběratelských kolekcí v Evropě a v Americe. Nejvýznamnější architektonické práce jsou presentovány jednak originálem a pak nově sestaveným modelem, kde několik takto rekonstruovaných interiérových modelů demonstruje Le Corbusierovu koncepci domácího, bydlícího prostoru.

Le Corbusier Autor: archiv Kromě těchto zajímavých artefaktů jsou také součástí expozice monumentální nástěnné malby z Le Corbusierovy vlastní kanceláře v ulici de Sévres v Paříži (1948) a v původní velikosti také model Philipsova pavilonu (1958), který reflektuje Le Corbusierovu předtuchu a intuici pohybu směrem k počítačově generované architektuře. Mezi další neméně zajímavé exponáty patří také originální dokument natočen architektem osobně v Arcachonu a Rio de Janeiru a rekonstrukce Le Corbusierova modelu utopického super plánu urbanismu Paříže – The Plan Voisin (1925). Le Corbusierova otevřenost a snaha vést kreativní dialog se svými současníky ze světa umění je zde demonstrována několika originálními pracemi jiných designerů a umělců. Některé nábytkové kusy Charlotte Perriand či Jeana Prouvého, malby Ferdinanda Légera a André Bauchanta jsou takovými důkazy.

Pomocí širokého spektra použitých medií je výstava důkladným vhledem a může zprostředkovat všechny faktory kreativního procesu Le Corbusierovy tvorby a jeho projektů. Představuje všechny historické prameny, odhaluje mnohá technická tajemství a fígle, jakož i formální a filozofické předsudky a postupy.Cílem expozice je presentovat co možná nejsoučasnější pohled na Le Corbusierovu tvorbu s poznatky a výsledky současného vývoje a posunu, jakož i všech možných kritických aspektů. Zároveň s přihlédnutím na komplexní představení subjektu dnešní, současné generaci, která jej vnímá komplexně v kontextu kulturní historie 20. století. Tato vyčerpávající expozice bude představena v budově musea Vitra Design Musea, architekta Franka Gehryho, který profesně Le Corbusiera bezmezně obdivoval.

Portrét Le Corbusiera Autor: archiv

K výstavě je samozřejmě koncipován katalog, kde na 398 stranách naleznete na 500 obrazových reprodukcí doplněných biografií architekta a doprovázen je také esejí, vyjadřující se k tématu výstavy od kurátorů a teoretiků Stanislause von Moose, Arthura Rüegga, Jeana-Louise Cohena, Beatriz Colominy, Niklase Maaka, Mateo Kriese a dalších. Kompletní texty jsou doplněny ilustracemi a fotografiemi. Katalog bude doprovázet výstavu ve všech jejích lokacích, k dostání bude také ve Vitra Design Museu. ( on-line objednávky www.design-museum.com)

Výstava Le Corbusier – The Art of ArchitectureVitra Design Museum, Weil am Rhein, 29. 9. 2007 – 10. 2. 2008

Výstava vznikla ve spolupráci Vitra Design Musea, Holandského institutu architektury a Britského královského institutu architektury. Kurátoři: Staislaus von Moos, Arthur Rüegg, Mateo Karies

-var-s využitím materiálů Vitra Design Museum Foto: Vitra Design Museum