Je však nejvyšší čas promyslet si, co uděláme v měsících následujících, aby nás jarní sluníčko nezastihlo nepřipravené. Už teď bychom měli mít jasné, který záhonek necháme osázený stejnými rostlinami, kam dáme něco zcela nového či kde postavíme novou zídku nebo kde uděláme cestičku. A tak nastává nejvyšší čas začít shánět vhodný stavební materiál, zkontrolovat nářadí a hlavně uskladnění cibulových květin.

Uskladnění cibulovin

Určitě si najdeme čas pravidelně zkontrolovat uskladnění hlíz jiřinek, mečíků, kan, hlíznatých begónií a jiných kvetoucích rostlin. Dbáme na to, aby nebyly ve vlhku, kde by je mohla napadnout plíseň či jiná choroba. Rovněž musíme dávat pozor, aby předčasně nevyrašily. Pokud jsme se rozhodli k rychlení některých cibulnatých květin, můžeme v něm směle pokračovat. Dobře zakořeněné narcisy, hyacinty, krokusy a tulipány už lze přenést do teplejšího prostředí, aby rychleji vykvetly. Musíme si však hlídat teploměr, abychom drobné cibuloviny nepřemístili do prostředí o vyšší teplotě, než je 15oC. Se vší pravděpodobností by se objevily pouze listy a na květy bychom marně čekali.

Zimní řez okrasných dřevin

Leden je příhodným měsícem k průřezu okrasných dřevin, nikoliv však za každou cenu. Měli bychom vyčkat příznivého počasí, kdy venkovní teplota neklesne pod -3oC. Řez rovněž provádíme pouze u těch stromků a keřů, jejichž květy vyrážejí na silných letorostech. Jako příklad si můžeme uvést hortenzii, komuli, okrasnou jabloň, meruzalku, tamaryšek a jiné pozdně kvetoucí jedince. Rovněž prosvětlíme příliš hustě zarostlé keře, zatímco přestárlé dřeviny můžeme zmladit téměř u země. Pozor na jednoleté výhonky, zejména u tavolníku, kaliny a zanice je smíme zkracovat pouze slaběji. Na jaře pak nasadí méně výhonků, v době květenství nás však překvapí bohatstvím poupat.

Záhon trvalek

Zahrada v zimě Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Pravidelně kontrolujeme ochranu zejména choulostivějších druhů a podle potřeby zesílíme přikrývku. U rostlinek vysazených na podzim se může stát, že ještě nejsou dobře zakořeněné a mráz je povytahuje, čímž se jejich kořeny dostávají nad povrch půdy a mohly by zmrznout nebo uschnout. Za teplejšího počasí, kdy není zem promrzlá, je proto znovu zatlačíme prsty, popřípadě přidáme novou zeminu. V teplejších lokalitách se za příznivého počasí může stát, že na chráněných místech vyrazí už v tuto dobu první květy čemeřice černé nebo hlaváčka amurského.

A co letničky?

Zatímco opuštěný záhon v klidu odpočívá a regeneruje půdu, můžeme si do truhlíčků nebo misek začít vysévat již některé druhy, které potřebují dlouhou dobu k předpěstování. Nejčastěji to bývají stále kvetoucí begónie, petúnie, salvie a jiné. Podrobnější údaje o nejvhodnějším čase zasetí se dozvíme z návodu na pytlíčku zakoupených semínek.

Spící trávník

Náš zelený koberec se oddává zaslouženému zimnímu spánku, a pokud to není nutné, tak na něj raději vůbec nevstupujeme. Zvláště za oteplení, kdy taje sníh, se každá stopa vtiskne hluboko do země a na jaře ji budeme těžko zarovnávat. Pouze za suchého a bezmrazého počasí můžeme železnými hráběmi nebo drátěným koštětem opatrně odstranit zelený mech.

-šum-