Mezi lehké půdy řadíme půdy písčité a hlinitopísčité. Jsou vhodné pro pěstování zeleniny a některých ovocných stromů. Jsou vzdušné, záhřevné, snadno a kdykoliv zpracovatelné (zhutňovat zavážkou těžké jílovité zeminy). Špatně však poutají vláhu a jsou vysušené a nesoudržné (časté zavlažování v době sucha). Mají malý obsah humusu a živin, které se musí stále dodávat.