Lektorium je přepážka mezi chórem a chrámovou lodí. Jde o místo pro čtení Písma. Sloužil také jako tribuna pro liturgický zpěv.